Tillväxtverket

Stockholm

Här samlar vi våra aktuella satsningar som vi arbetar med på enheten Entreprenörskap inom Stockholm.

Mångfald i näringslivet

SweCom

Vad? Utbildning i företagande och individuell rådgivning i kombination med mentorsprogram via en webbaserad digital plattform, vilket ger möjlighet att delta i projektet från hela Sverige.

Syfte? Främja nyanländas företagande

Genomförandeaktör: Insamlingsstiftelsen IFS Rådgivningscentrum

Tidplan: 2017-08-01–2019-12-01

Budget: 4 849 172 kr varav Tillväxtverket 3 049 172 kr

Kontaktperson: Amir Almaleh

Länkar: https://swecom.yumpzone.com/länk till annan webbplats

Projektet drivs i: Dalarna, Gävleborg, Halland, Stockholm, Södermanland, Värmland, Västra Götaland och Örebro

Projekt Ester, Dynamiskt företagande bland nyanlända kvinnor

Vad? Informations- och utbildningsinsatser om företagande, individuell rådgivning och mentorsprogram i kombination med finansieringslösning. Ett entreprenörsprogram och en mikrofinanslösning som ska möjliggöra för kvinnor som lever i utanförskap att starta småföretag och komma ur bidragsberoende och in i hållbar försörjning. Projektet erbjuder projektdeltagare visst ekonomiskt stöd under de första sex månaderna efter registrering av företag, vilket kompletterar starta eget-bidraget.

Syfte? Främja nyanländas företagande

Genomförandeaktör: Stiftelsen Ester

Tidplan: 2017-06-16–2019-12-16

Budget: 5 152 073 kr varav Tillväxtverket 3 232 174 kr

Kontaktperson: Linn Ney

Länkar: http://stiftelsenester.se/länk till annan webbplats

Projektet drivs i: Stockholm

Care of Business

Vad? Informations- och utbildningsinsatser om företagande, individuell rådgivning och mentorsprogram i kombination med finansieringslösning. En accelerator kombinerat med ett investeringsprogram för entreprenörer. Projektet kopplar ihop projektdeltagare med investerare i projektägarens nätverk.

Syfte? Främja nyanländas företagande

Genomförandeaktör: Impact Invest ScandinaviaAB

Tidplan: 2017-08-07–­2019-08-30

Budget: 3 853 274 kr varav Tillväxtverket 1 995 000 kr

Kontaktperson: Ruth Brännvall

Länkar: http://www.careofbusiness.org/länk till annan webbplats

Projektet drivs i: Stockholm

Snabbspår Nyanlänt Företagande 2.0

Vad? Utbildning i företagande och individuell rådgivning i kombination med mentorsprogram. Projektet erbjuder nyanlända som vill driva egen verksamhet kursverksamhet, handledning, studiebesök och möten med förebilder.

Syfte? Främja nyanländas företagande

Genomförandeaktör: Företagarna/Nyanlänt Företagande AB

Tidplan: 2017-05-31–2019-12-31

Budget: 5 406 900 kr varav Tillväxtverket 3 468 900 kr

Kontaktperson: Ove Jansson

Länkar: https://nyanlantforetagande.se/länk till annan webbplats

Projektet drivs i: Kommuner i Dalarna, Stockholm, Södermanland och Västmanland

Företagsaccelerator för nyanlända entreprenörer i Stockholm (200675)

Vad? Utbildning i företagande och individuell rådgivning. Projektet stärker kunskapen om företagande och ger nya nätverk till nyanlända som vill starta och driva företag i Sverige. Projektet ger också fortsatt stöd till nyanlända som startat företag i det tidigare snabbspårsprojektet.

Syfte? Främja nyanländas företagande

Genomförandeaktör: ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland

Tidplan: 2017-05-03–2019-07-31

Budget: 5 481 542 kr varav Tillväxtverket 3 563 003 kr

Kontaktperson: Helen Andersson

Projektet drivs i: Stockholms län

Underlätta för nyanlända att starta företag i Sverige II

Vad? Utbildning i företagande och individuell rådgivning i kombination med mentorsprogram. Projektet ger nyanlända information om hur man startar och driver företag i Sverige samt förbereda och stötta dem i deras start genom individuell rådgivning och utbildning på engelska. Projektdeltagarna tar del av utbildning och rådgivning efter behov.

Syfte? Främja nyanländas företagande

Genomförandeaktör: Stiftelsen Svenska Jobs and Society/Nyföretagarcentrum

Tidplan: 2017-05-01–2019-12-16

Budget: 6 925 000 kronor varav Tillväxtverket 4 500 000 kronor

Kontaktperson: Harry Goldman

Projektet drivs i: Gävleborg, Jämtland, Jönköping, Skåne, Stockholm, Södermanland, Västernorrland, Västmanland, Västra Götaland och Östergötland.