Tillväxtverket

Skåne

Här samlar vi våra aktuella satsningar som vi arbetar med på enheten Entreprenörskap inom Skåne.

Mångfald i näringslivet

Business Navigation in Sweden 2.0 (200644)

Vad? Utbildning i företagande och individuell rådgivning i kombination med mentorsprogram. Projektet ger nyanlända kvinnor som vill starta företag i Sverige tillgång till redskap för att kunna navigera mot att bli företagare.

Syfte? Främja nyanländas företagande

Genomförandeaktör: Internationella kvinnoföreningen, LRC för kvinnor i Malmö

Tidplan: 2017-05-01–2019-12-16

Budget: 6 742 561 kr varav Tillväxtverket 4 376 642 kr

Kontaktperson: Ann Sandström

Projektet drivs i: Skåne

Underlätta för nyanlända att starta företag i Sverige II

Vad? Utbildning i företagande och individuell rådgivning i kombination med mentorsprogram. Projektet ger nyanlända information om hur man startar och driver företag i Sverige samt förbereda och stötta dem i deras start genom individuell rådgivning och utbildning på engelska. Projektdeltagarna tar del av utbildning och rådgivning efter behov.

Syfte? Främja nyanländas företagande

Genomförandeaktör: Stiftelsen Svenska Jobs and Society/Nyföretagarcentrum

Tidplan: 2017-05-01–2019-12-16

Budget: 6 925 000 kronor varav Tillväxtverket 4 500 000 kronor

Kontaktperson: Harry Goldman

Projektet drivs i: Gävleborg, Jämtland, Jönköping, Skåne, Stockholm, Södermanland, Västernorrland, Västmanland, Västra Götaland och Östergötland.

Easy Business genom egenanställning

Vad? Utbildning i företagande och individuell rådgivning. Projektet gör det lättare för nyanlända som vill driva egen verksamhet att snabbt komma igång med hjälp av så kallad egenanställning.

Syfte? Främja nyanländas företagande

Genomförandeaktör: Coompanion Kooperativ utveckling Skåne Ekonomisk Förening

Tidplan: 2017-09-01–2019-12-16

Budget: 1 351 000 kr varav Tillväxtverket 878 475 kr

Kontaktperson: Olof Eriksson

Projektet drivs i: Skåne

Besöksnäringen

Digital Labs

Syfte: Digital Labs ger besöksnäringen möjlighet att utveckla och testa idéer med utgångspunkt i ny digital teknik.

Genomförandeaktör: Tourism in Skåne

Tidplan: 2018-2019

Budget: 1 200 tkr varav Tillväxtverket 600 tkr (nationella medel)

Centrala nätverk: Regionala nätverket för turism

Kontaktperson: Cecilia Österlind, Tillväxtverket

Länkar: https://www.tourisminskane.com/digital-labslänk till annan webbplats

Regionalt pilotprojekt (namn kommer)

Vad? Regionalt pilotprojekt baserat på Vist the Future (se Nationellt)

Syfte? Regional implementering av innovationsdriven, klusterbaserad utveckling i samverkan mellan besöksnäringen och andra näringar.

Genomförandeaktör: Tourism in Skåne

Tidplan: inväntar ansökan

Budget: inväntar ansökan

Kontaktperson: Pia Jönsson Rajgård

Projektet drivs i: Skåne

Hållbar produktutveckling med fokus på natur- och kulturturism (HPU)

Vad: Projektet ska bidra till fler prissatta, paketerade och hållbara produkterbjudanden för internationella besökare genom att stödja sju utvalda regioners affärs-, produkt- och hållbarhetinsatser och de företag som ingår som ägare av de färdiga produkterna.

Syfte: Hållbar utveckling av metoder och digitala verktyg för produkt- och tjänsteutveckling inom natur- och kulturturism i Skåne. Projektet ska utveckla produkter och tjänster inom hållbar, aktivitetsbaserad natur- och kulturturism med fokus på ledbaserade upplevelser i hela Skåne.

Genomförandeaktör: Tourism in Skåne AB

Tidplan: 2016-2019

Budget: 8 200 000 kr varav Tillväxtverket 4 100 000 kr

Kontaktperson: Ulrika Nisser, Tillväxtverket och Fredrik Albihn, Tourism in Skåne

Länkar: https://www.tourisminskane.com/hallbar-produktutveckling länk till annan webbplats