Tillväxtverket

Östergötland

Här samlar vi våra aktuella satsningar som vi arbetar med på enheten Entreprenörskap inom Östergötland.

Mångfald i näringslivet

Underlätta för nyanlända att starta företag i Sverige II

Vad? Utbildning i företagande och individuell rådgivning i kombination med mentorsprogram. Projektet ger nyanlända information om hur man startar och driver företag i Sverige samt förbereda och stötta dem i deras start genom individuell rådgivning och utbildning på engelska. Projektdeltagarna tar del av utbildning och rådgivning efter behov.

Syfte? Främja nyanländas företagande

Genomförandeaktör: Stiftelsen Svenska Jobs and Society/Nyföretagarcentrum

Tidplan: 2017-05-01–2019-12-16

Budget: 6 925 000 kronor varav Tillväxtverket 4 500 000 kronor

Kontaktperson: Harry Goldman

Projektet drivs i: Gävleborg, Jämtland, Jönköping, Skåne, Stockholm, Södermanland, Västernorrland, Västmanland, Västra Götaland och Östergötland.

Besöksnäringen

Hållbar produktutveckling med fokus på natur- och kulturturism (HPU)

Vad: Projektet ska bidra till fler prissatta, paketerade och hållbara produkterbjudanden för internationella besökare genom att stödja sju utvalda regioners affärs-, produkt- och hållbarhetinsatser och de företag som ingår som ägare av de färdiga produkterna.

Syfte: Projektet ska utveckla tematiska nätverk för systematisk produktutveckling mot internationell marknad. Profilområden: Skärgården, Vadstena, Göta kanal och Kinda kanal/Östgötaleden.

Genomförandeaktör: Region Östergötland

Tidplan: 2016 - 2019

Budget: 6 000 000 kr varav Tillväxtverket 3 000 000 kr

Kontaktperson: Ulrika Nisser, Tillväxtverket och Emil Selse, Region Östergötland

Länkar: https://www.visitostergotland.se/for-branschen/hallbar-produktutveckling/länk till annan webbplats