Tillväxtverket

Jönköping

Här samlar vi våra aktuella satsningar som vi arbetar med på enheten Entreprenörskap i Jönköping.

Mångfald i näringslivet

Underlätta för nyanlända att starta företag i Sverige II

Vad? Utbildning i företagande och individuell rådgivning i kombination med mentorsprogram. Projektet ger nyanlända information om hur man startar och driver företag i Sverige samt förbereda och stötta dem i deras start genom individuell rådgivning och utbildning på engelska. Projektdeltagarna tar del av utbildning och rådgivning efter behov.

Syfte? Främja nyanländas företagande

Genomförandeaktör: Stiftelsen Svenska Jobs and Society/Nyföretagarcentrum

Tidplan: 2017-05-01–2019-12-16

Budget: 6 925 000 kronor varav Tillväxtverket 4 500 000 kronor

Kontaktperson: Harry Goldman

Projektet drivs i: Gävleborg, Jämtland, Jönköping, Skåne, Stockholm, Södermanland, Västernorrland, Västmanland, Västra Götaland och Östergötland.

Besöksnäringen

Hållbar produktutveckling med fokus på natur- och kulturturism (HPU)

Vad: Projektet ska bidra till fler prissatta, paketerade och hållbara produkterbjudanden för internationella besökare genom att stödja sju utvalda regioners affärs-, produkt- och hållbarhetinsatser och de företag som ingår som ägare av de färdiga produkterna.

Syfte: Projektet ska utveckla resemotiv som förstärker regionens internationella turistiska konkurrenskraft. Det ska också förädla unika värden inom natur och kultur i kombination med platsbundna måltidsupplevelser inom tre pilotdestinationer; Östra Vätternsbranterna med Gränna och Visingsö, Isabergsområdet och Stora mosse samt Skiröområdet.

Genomförandeaktör: Smålands Turism AB

Tidplan: 2016 - 2019

Budget: 15 200 000 kr varav Tillväxtverket 7 600 000 kr

Kontaktperson: Ulrika Nisser, Tillväxtverket och Johan Delfalk, Smålands Turism

Länkar: https://smalandsturism.se/index.phplänk till annan webbplats