Tillväxtverket

Gävleborg

Här samlar vi våra aktuella satsningar som vi arbetar med på enheten Entreprenörskap inom Gävleborg.

Mångfald i näringslivet

SweCom

Vad? Utbildning i företagande och individuell rådgivning i kombination med mentorsprogram via en webbaserad digital plattform, vilket ger möjlighet att delta i projektet från hela Sverige.

Syfte? Främja nyanländas företagande

Genomförandeaktör: Insamlingsstiftelsen IFS Rådgivningscentrum

Tidplan: 2017-08-01–2019-12-01

Budget: 4 849 172 kr varav Tillväxtverket 3 049 172 kr

Kontaktperson: Amir Almaleh, Insamlingsstiftelsen IFS Rådgivningscentrum, Ida Asp, Tillväxtverket

Länkar: https://swecom.yumpzone.com/länk till annan webbplats

Projektet drivs i: Dalarna, Gävleborg, Halland, Stockholm, Södermanland, Värmland, Västra Götaland och ÖrebroFöretagande på lika villkor (Främja nyanländas företagande på Hälsingekusten)

Vad? Utbildning i företagande och individuell rådgivning. Projektet informerar om samt marknadsför det företagsfrämjande systemet och stärker entreprenörskapet hos människor med invandrarbakgrund genom att erbjuda rådgivningsaktiviteter och handledning under hela processen från idé till registrering. Inkludera utan att markera.

Syfte? Främja nyanländas företagande

Genomförandeaktör: Söderhamns kommuns näringslivsenhet Faxepark i samverkan med Hudiksvalls Näringslivs AB, Nordanstigs näringslivskontor, Arbetsförmedlingen i Södra och Norra Hälsingland, Hälsinglands Utbildningsförbund (Centrum för flexibelt lärande i Söderhamn och Nordanstig), Centrum för Utveckling och Lärande i Hudiksvall, Coompanion, Caflin AB, ALMI Företagspartner GävleDala AB samt Chamber Trade Sweden.

Tidplan: 2017-10-01–2019-12-16

Budget: 9 250 175 kr varav Tillväxtverket 6 012 614 kr

Kontaktperson: Maria Svensson, Söderhamns kommun, Ida Asp, Tillväxtverket

Projektet drivs i: Gävleborg

Underlätta för nyanlända att starta företag i Sverige II

Vad? Utbildning i företagande och individuell rådgivning i kombination med mentorsprogram. Projektet ger nyanlända information om hur man startar och driver företag i Sverige samt förbereda och stötta dem i deras start genom individuell rådgivning och utbildning på engelska. Projektdeltagarna tar del av utbildning och rådgivning efter behov.

Syfte? Främja nyanländas företagande

Genomförandeaktör: Stiftelsen Svenska Jobs and Society/Nyföretagarcentrum

Tidplan: 2017-05-01–2019-12-16

Budget: 6 925 000 kronor varav Tillväxtverket 4 500 000 kronor

Centrala nätverk (även nationella nätverk och utredningar):

Kontaktperson: Harry Goldman, Nyföretagarcentrum, Vukica Bosnjak, Tillväxtverket

Projektet drivs i: Gävleborg, Jämtland, Jönköping, Skåne, Stockholm, Södermanland, Västernorrland, Västmanland, Västra Götaland och Östergötland.