Tillväxtverket

Dalarna

Här samlar vi våra aktuella satsningar som vi arbetar med på enheten Entreprenörskap inom Dalarna.

Mångfald i näringslivet

SweCom

Vad? Utbildning i företagande och individuell rådgivning i kombination med mentorsprogram via en webbaserad digital plattform, vilket ger möjlighet att delta i projektet från hela Sverige.

Syfte? Främja nyanländas företagande

Genomförandeaktör: Insamlingsstiftelsen IFS Rådgivningscentrum

Tidplan: 2017-08-01–2019-12-01

Budget: 4 849 172 kr varav Tillväxtverket 3 049 172 kr

Centrala nätverk (även nationella nätverk och utredningar):

Kontaktperson: Amir Almaleh, Insamlingsstiftelsen IFS Rådgivningscentrum, Ida Asp, Tillväxtverket

Länkar: https://swecom.yumpzone.com/länk till annan webbplats

Projektet drivs i: Dalarna, Gävleborg, Halland, Stockholm, Södermanland, Värmland, Västra Götaland och Örebro

Snabbspår Nyanlänt Företagande 2.0

Vad? Utbildning i företagande och individuell rådgivning i kombination med mentorsprogram. Projektet erbjuder nyanlända som vill driva egen verksamhet kursverksamhet, handledning, studiebesök och möten med förebilder.

Syfte? Främja nyanländas företagande

Genomförandeaktör: Företagarna/Nyanlänt Företagande AB

Tidplan: 2017-05-31–2019-12-31

Budget: 5 406 900 kr varav Tillväxtverket 3 468 900 kr

Centrala nätverk (även nationella nätverk och utredningar):

Kontaktperson: Ove Jansson, Företagarna/Nyanlänt Företagande AB, Nina Dahlman, Tillväxtverket

Länkar: https://nyanlantforetagande.se/länk till annan webbplats

Projektet drivs i: Kommuner i Dalarna, Stockholm, Södermanland och Västmanland

Besöksnäringen

Hållbar produktutveckling med fokus på natur- och kulturturism (HPU)

Vad: Projektet ska bidra till fler prissatta, paketerade och hållbara produkterbjudanden för internationella besökare genom att stödja sju utvalda regioners affärs-, produkt- och hållbarhetinsatser och de företag som ingår som ägare av de färdiga produkterna.

Syfte: Hållbar produktutveckling i Dalarna har som mål att etablera hållbara produkt- och leveranskedjor för exportmogna besöksnäringsprodukter inom fem teman inom natur- och kulturturism; leisure cykling, långfärdsskridsko, vandring och kultur i Dalarna samt Taste of Dalarna.

Genomförandeaktör: Visit Dalarna

Tidplan: 2016-2019

Budget: 14 000 000 kr varav Tillväxtverket 7 000 000 kr

Kontaktperson: Ulrika Nisser, Tillväxtverket och Lotta Magnusson, Visit Dalarna.

Länkar: https://www.visitdalarna.se/länk till annan webbplats

Kulturella och kreativa näringar

Kompetensutveckling kulturella och kreativa näringar

Kompetensutveckling av kommunala och regionala näringslivs- och kulturansvariga om kulturella och kreativa näringar.

Genomförandeaktör: Region Dalarna

Tidplan: 2018

Budget: 300 000 kr

Kontaktperson: Daniel Thuresson, Tillväxtverket