Tillväxtverket

Blekinge

Här samlar vi våra aktuella satsningar som vi arbetar med på enheten Entreprenörskap inom Blekinge.

Hållbar produktutveckling med fokus på natur- och kulturturism (HPU)

Vad: Projektet ska bidra till fler prissatta, paketerade och hållbara produkterbjudanden för internationella besökare genom att stödja sju utvalda regioners affärs-, produkt- och hållbarhetinsatser och de företag som ingår som ägare av de färdiga produkterna.

Syfte: Hållbar produktutveckling med fokus på natur- och kulturbaserad turism. Fler nya och kvalitetsmärkta hållbara produkter, lanserade av besöksnäringsföretagen, kopplade till upplevelser av kulturhistoria och lämningar, naturområden, skärgårdsmiljöer samt leder och aktiviteter.

Genomförandeaktör: Region Blekinge (en av sju deltagande destinationer)

Tidplan: 2016 - 2019

Budget: 8 200000 kr varav Tillväxtverket 4 000000 Mkr

Kontaktperson: Ulrika Nisser, Tillväxtverket och Simone Wenzel, Blekinge arkipelag