Tillväxtverket

Avdelning Företag

Avdelningens uppdrag är att bidra till hållbar tillväxt och växande företag i hela landet, främst genom att stödja företagen att ta sig an sina främsta utmaningar och genom att skapa förutsättningar för företag som vill och vågar också ska kunna växa.

Se vilka som är ansvariga chefer

Öppna pdf över organisationenPDF

Enheter på avdelning Företag

Kapitalförsörjning

Finansiering är en av våra verktyg.

På kapitalförsörjning samlar vi kunskap och konkreta erbjudande till företag genom våra finansieringsinstrument, regionala investeringsstödet och transportbidraget.

Se vilka som arbetar på Kapitalförsörjninglänk till annan webbplats

Affärsutveckling

Enheten för affärsutveckling ska bidra till att skapa fler affärer genom främst internationalisering och innovation. Här samlas Regionala exportcentra, Enterprise Europe Network, internationaliseringscheckar, demo miljö, Startup-Sweden samt EU-projekten Cosme och C-voucher.

Se vilka som arbetar på Affärsutvecklinglänk till annan webbplats

Miljö och innovation

För att realisera SMFs potential för hållbar tillväxt stöttar enheten för miljö och innovation regioner, främjandeaktörer och företag med kunskap, finansiering, nätverk och lärande.

Enheten driver utvecklingen mot ett miljö- och innovationsdrivet näringsliv genom att koppla ihop det nationella med det regionala perspektivet och genom att agera vägvisare för aktörer i behov av kunskap och information om program och initiativ.

Se vilka som arbetar på Miljö och innovationlänk till annan webbplats

Kompetensförsörjning och digitalisering

Kompetensförsörjning och digitalisering två av företagens största utmaningar enligt flera rapporter, inte minst Företagens Villkor och Verklighet.

Genom att skapa en ny enhet samlar vi våra krafter för att stödja företagen att hitta rätt kompetens och med den digitala omställningen. Smart industri kräver både att företag hittar rätt kompetens och man tar till sig nya möjligheter som digitalisering ger – därför samlar vi avdelningens satsningar på kompetensförsörjning, smart industri och digitalisering i den nya enheten.

Se vilka som arbetar på Kompetensförsörjning och digitaliseringlänk till annan webbplats

Entreprenörskap

Vi arbetar för att förbättra förutsättningarna för blivande och befintliga företag inom branscher och grupper där det finns en outnyttjad potential. Vårt mål är att alla ska kunna förverkliga och utveckla sitt entreprenörskap och innovativa förmåga på lika villkor. Det handlar till exempel om nyanländas företagande, socialt entreprenörskap och jämställdhet i tillväxtarbetet. Företagen finns bland annat inom områden som besöksnäring, kultur och livsmedelssektorn.

Entreprenörskaps satsningar i Sveriges alla län

Se vilka som arbetar på Entreprenörskaplänk till annan webbplats