Tillväxtverket

Avdelning Företag

Avdelningens uppdrag är att bidra till hållbar tillväxt och växande företag i hela landet, främst genom att stödja företagen att ta sig an sina främsta utmaningar och genom att skapa förutsättningar för företag som vill och vågar också ska kunna växa.
Ansvariga chefer, se Organisation

Presentation av enheter vid avdelning Företag

Kapitalförsörjning

Finansiering är en av våra verktyg. På kapitalförsörjning samlar vi kunskap och konkreta erbjudande till företag genom våra finansieringsinstrument, regionala investeringsstödet och transportbidraget.

Affärsutveckling

Företag ska växa genom internationalisering och innovation. Enheten för affärsutveckling ska bidra till att skapa fler affärer genom just internationalisering och innovation. Här samlas Regionala exportcentra, Enterprise Europe Network, internationaliseringscheckar, demo miljö, Startup-Sweden.

Entreprenörskap

Flera branscher och grupper möter utmaningar i högre grad än andra i att starta och utveckla sitt företagande. Vi arbetar för att förbättra förutsättningarna för blivande och befintliga företag inom branscher där det finns en outnyttjad potential och för att alla ska kunna förverkliga och utveckla sitt entreprenörskap och innovativa förmåga på lika villkor. Det handlar till exempel om att främja nyanländas företagande, socialt entreprenörskap, jämställdhet i tillväxtarbetet, företag inom kultur och besöksnäring.

Miljö och innovation

Regionernas kapacitet att arbeta med miljö och innovation är centralt för att få hållbar tillväxt och växande företag i hela landet. Miljö och innovation ska jobba med ge de bästa förutsättningar för alla regioner att växa utifrån sina styrkor och utmaningar. Här samlar vi Nationella regionalfonds programmet, smart specialisering, klimatsynk och kunskapsstöden för innovation och miljö.

Kompetensförsörjning och digitalisering

Kompetensförsörjning och digitalisering två av företagens största utmaningar enligt flera rapporter, inte minst Företagens Villkor och Verklighet. Genom att skapa en ny enhet samlar vi våra krafter för att stödja företagen att hitta rätt kompetens och med den digitala omställningen. Smart industri kräver både att företag hittar rätt kompetens och man tar till sig nya möjligheter som digitalisering ger – därför samlar vi avdelningens satsningar på kompetensförsörjning, smart industri och digitalisering i den nya enheten.