Tillväxtverket

Avdelning Förenkling

Presentation av avdelning Förenkling och dess enheter.

Avdelning Förenkling arbetar med att göra det enklare att starta, driva och utveckla företag. Det gör vi genom insatser för att förbättra regelverken och den service som myndigheter och kommuner erbjuder företagen. Vi utvecklar webbplatserna verksamt.se och Swedish Cleantech där vi erbjuder företagen samlad information och e-tjänster från myndigheter. Vi tar också fram digitala lösningar som effektiviserar företagens uppgiftslämnande till myndigheter.

Se vilka som är ansvariga chefer

Öppna pdf över organisationenPDF

Enheter på Förenkling

Tjänsteutveckling

Enheten tar fram nya tjänster och produkter som möter företagens behov av ökad kunskap och vägledning, exempelvis inom internationalisering, digital mognad, kompetensförsörjning, affärsplan eller hållbarhet.

Enheten ska också bidra med metodstöd för behovsanalyser och tjänstedesign samt arrangera föreläsningar om att starta och driva företag.

Vill du se vilka som arbetar på enheten?

Välj enhetens namn i rullisten Alla avdelningar/enheter på sidan Sök medarbetare

Digital kommunikation

Enheten ansvarar för innehållsförvaltning av verksamt.se och Swedish Cleantech genom:

 • ledning och systemutveckling av nya tjänster
 • webbanalys
 • översättning
 • kommunikation och marknadsföring av innehållet i tjänsterna.

Vill du se vilka som arbetar på enheten?

Välj enhetens namn i rullisten Alla avdelningar/enheter på sidan Sök medarbetare

Enklare myndighetskontakter

Enheten ansvarar för insatser som handlar om att förenkla företagens kontakter med myndigheter och kommuner och innefattar frågor om:

 • förvaltning
 • digital infrastruktur
 • enklare uppgiftslämnande
 • service och bemötande
 • handläggningstider
 • intern regelförenkling.

Vill du se vilka som arbetar på enheten?

Välj enhetens namn i rullisten Alla avdelningar/enheter på sidan Sök medarbetare

Bättre regler

Enheten ska:

 • bidra till ändamålsenliga regelverk
 • ge stöd till Regelrådet
 • följa upp effekter och kostnader av regelverk
 • bidra med kunskap om reglers påverkan på konkurrenskraft
 • identifiera behov av ändrade regler.

Vill du se vilka som arbetar på enheten?

Välj enhetens namn i rullisten Alla avdelningar/enheter på sidan Sök medarbetare