Tillväxtverket

Avdelning Förenkling

Presentation av avdelning Förenkling och dess enheter.

Avdelning Förenkling arbetar med att göra det enklare att starta, driva och utveckla företag. Det gör vi genom insatser för att förbättra regelverken och den service som myndigheter och kommuner erbjuder företagen. Vi utvecklar webbplatserna verksamt.se och Swedish Cleantech där vi erbjuder företagen samlad information och e-tjänster från myndigheter. Vi tar också fram digitala lösningar som effektiviserar företagens uppgiftslämnande till myndigheter.

Se vilka som är ansvariga chefer

Öppna pdf över organisationenPDF

Enheter på Förenkling

Tjänsteutveckling

Enheten tar fram nya tjänster och produkter som möter företagens behov av ökad kunskap och vägledning, exempelvis inom internationalisering, digital mognad, kompetensförsörjning, affärsplan eller hållbarhet.

Enheten ska också bidra med metodstöd för behovsanalyser och tjänstedesign samt arrangera föreläsningar om att starta och driva företag.

Se vilka som arbetar på Tjänsteutvecklinglänk till annan webbplats

Digital kommunikation

Enheten ansvarar för innehållsförvaltning och kommunikation av verksamt.se och myndighetssamarbetet Starta och driva företag:

 • ledning och systemutveckling av nya tjänster
 • webbanalys
 • översättning
 • kommunikation och marknadsföring av innehållet i tjänsterna och övriga produkter i samverkan (Starta företag-dag, Starta företag-broschyr, nyhetsbrev och mässor).

Se vilka som arbetar på Digital kommunikationlänk till annan webbplats

Enklare myndighetskontakter

Enheten ansvarar för insatser som handlar om att förenkla företagens kontakter med myndigheter och kommuner och innefattar frågor om:

 • förvaltning
 • digital infrastruktur
 • enklare uppgiftslämnande
 • service och bemötande
 • handläggningstider
 • intern regelförenkling.

Se vilka som arbetar på Enklare myndighetskontakterlänk till annan webbplats

Bättre regler

Vi ger råd, stöd och utbildning i hur man gör en konsekvensutredning det vill säga en utredning för att ta reda på hur nya eller ändrade regler påverkar de som berörs. Vidare granskar vi dessa konsekvensutredningar för Regelrådets räkning. Därutöver följer vi utvecklingen av företagens kostnader till följd av regler och bidrar med kunskap om reglers påverkan på företagens konkurrenskraft. Att arbeta med regelutformning och att bidra till ändamålsenliga regler ingår också i enhetens uppdrag, främst genom att tillsammans med berörda identifiera problem och förslag till lösningar.

Se vilka som arbetar på Bättre reglerlänk till annan webbplats

Data och systemstöd

Vår enhet utvecklar digitala plattformar, verktyg och tjänster inom den regionala tillväxt- och näringspolitiken. Vi använder metoder som fokuserar på kundernas behov och levererar verksamhetsnytta. Vi arbetar med data som strategisk resurs och bidrar till myndighetens digitala utveckling med kompetens, metoder och verktyg.

Enhetens ansvarsområden är att utveckla och förvalta lösningar för:

 • Stödmedelshantering; i hela kedjan från ansökan, via beredning och beslutsfattande, till uppföljning och rapportering.
 • Geografiska tillgänglighetsberäkningar och analyser baserade på högupplöst data i en GIS-plattform.
 • Regionala analyser och prognoser med en statistikdatabas och simuleringsmodeller.
 • Datatillämpningar och automatiserade processtöd.

Se vilka som arbetar på Data och systemstödlänk till annan webbplats