Tillväxtverket

Organisation

Här presenteras avdelningar, enheter och enhetsgrupper samt GD-staben genom organisationsschema och korta texter. Därtill en samlingssida med information om förändringar av organisationen och omlokaliseringen av tjänster.

Avdelningar och enheter presenteras närmare via sidorna i undermenyn.

Organisationsschema

Större organisationsschema med chefer (pdf)PDF

Organisationsscheman per avdelning, med och utan chefer, finns bland klara presentationerna i PowerPoint (verktyget QuickSlideBuilder) 

Organisationsskiss