Tillväxtverket

Organisation

Här presenteras avdelningar, enheter och enhetsgrupper.

Klickbart organisationschema
Klicka på en avdelning eller enhet så får du veta mer om och hittar medarbetare.

Organsationsschema per avdelning
Ett organisationsscheman på avdelningsnivå finns i de färdiga presentationerna av Tillväxtverket i PowerPoint. Just nu når du presentationerna enklast på N:\MallarQSB.

Organisationsschema med chefer (pdf)PDF

Tillväxtverkets organisationschema. Organisationen beskrivs även via vänsternavigeringen. Gd-stab Myndighetsstöd Kvalitet och kontroll Företag Regioner Förenkling Kunskapsutveckling HR Ekonomi Kommunikation Intern service IT Analys Uppföljning och kontroll Data och systemstöd Juridik Verksamhetsstöd Granskning Kapitalförsörjning Affärsutveckling Miljö och innovation Kompetensförsörjning och digitalisering Entreprenörskap Regionalt tillväxtarbete Regionalt näringslivsutveckling Regional tillväxt Norra Sverige Regional tillväxt Mellersta Sverige Regional tillväxt Södra Sverige ÖKS Tjänsteutveckling Digital kommunikation Enklare myndighetskontakter Bättre regler