Tillväxtverket

Organisation

Här presenteras avdelningar, enheter och GD-staben genom organisationsschema med chefer och korta texter. Därtill en samlingssida med information om förändringen av organisationen 2017 och den pågående omlokaliseringen av tjänster.

Organisation med avdelningar, enheter och chefer

Avdelningar och enheter presenteras närmare via sidorna i vänstermenyn.

Klicka här för större organisationsschema som pdf i A4-format.PDF

Organisationsscheman per avdelning, med och utan chefer, finns bland klara presentationerna i PowerPoint (verktyget QuickSlideBuilder) 

Vår organisation