Tillväxtverket

Organisation

Här presenteras avdelningar, enheter och enhetsgrupper.

Klickbart organisationschema
Klicka på en avdelning eller enhet så får du veta mer om och hittar medarbetare.

Organsationsschema per avdelning
Ett organisationsscheman på avdelningsnivå finns i de färdiga presentationerna av Tillväxtverket i PowerPoint. Just nu når du presentationerna enklast på N:\MallarQSB.

Organisationsschema med chefer (pdf)PDF

Organisationsschema Myndighetsstöd Kunskapsutveckling Kvalitet och kontroll Gd-stab Företag Regioner Förenkling Kommunikation Ekonomi Intern service HR Analys Uppföljning och utvärdering Juridik Verksamhetsstöd Granskning IT Kapitalförsörjning Affärsutveckling Miljö och innovation Kompetensförsörjning och digitalisering Entreprenörskap Regionalt tillväxtarbete ÖKS Regional näringslivsutveckling Landsbygder och lokal kapacitet Regional tillväxt Norra Sverige Regional tillväxt Mellersta Sverige Regional tillväxt Södra Sverige Tjänsteutveckling Digital kommunikation Enklare myndighetskontakter Bättre regler Data- och systemstöd