Tillväxtverket

Omvärlds­bevakning

Vi omvärldsbevakar alla inom våra sakområden. På myndigheten följer vi även utvecklingen inom strategiska områden genom en övergripande omvärldsanalys. Vi behöver också veta vad som sägs om oss i omvärlden. Här kan du följa de olika delarna. Du kan också själv bidra, kontakta oss gärna med dina tips.

Ett team med medarbetare från Analys, gd-stab och Kommunikation träffas en gång i veckan för att samla ihop aktuell omvärldsbevakning och bedöma om vi ska agera på det vi har sett. Ledningsgruppen får regelbundet information och förslag. Teamet stämmer också av frågor och tips med andra delar av organisationen.

Omvärldsnätverk bevakar trender

Det finns ett nätverk med medarbetare från alla delar av organisationen. De hjälper bland annat till och bevakar trender inom fem områden:

 • Nya förutsättningar för företagens internationalisering
 • Ökad kunskapsintensitet i arbetsliv/näringsliv
 • Regionala förutsättningar i ständig förändring
 • Teknikutveckling driver ett nytt ekonomiskt landskap
 • Hållbart samhälle och företags hållbarhetsarbete

Alla är omvärldsbevakare

Du kan förmedla tips och slutsatser av din bevakning till brevlådan omvarld@tillvaxtverket.se.  När du tipsar svara gärna på de här frågorna:

Varför är tipset viktigt för Tillväxtverket? Vilka behöver veta om det här? Har du också förslag på vad som bör göras till följd av tipset? Det team som koordinerar tar emot och återkopplar till dig.

Vi har också ett nätverk inom myndigheten som samlas regelbundet för att diskutera trender och konsekvenser för Tillväxtverkets verksamhet. Läs mer om nätverket för omvärldsbevakning

Nuvarande personer i nätverket för omvärldsbevakning:

Anna Ebenmark

Regionalt tillväxtarbete

Anna Fridh

Granskning norra Sverige

Corinne Uppman Helminen

Kapitalförsörjning

Maria Evertsson

Miljö och Innovation

Aslög Odmark

GD-stab

Anna Eldestrand

Entreprenörskap

Peter Lundberg

ÖKS

Henrik Arwidsson

GD-stab

Carolina Schönbeck

Uppföljning och utvärdering

Sigrid Hedin

Analys

Malin Price

Regional tillväxt mellersta Sverige

Christina Imander

Regionalt tillväxtarbete

Karin Östberg

Kompetensförsörjning och digitalisering

Peter Larsson

Regional tillväxt norra Sverige

Susanne Daregård

Kommunikation

Ulrica Morelid

Data och systemstöd

Erik Bergström Eklöf

Regional tillväxt mellersta Sverige

Axel Nekham

Miljö och innovation

Isaac Karlsson

Regional näringslivsutveckling

Christina Nyström

Analys

Linda Back

Granskning mellersta Sverige

Prenumerera på nyheter från Retriever

Du kan följa mediers rapportering om Tillväxtverket och frågor som rör dina ämnesområden genom vår mediebevakare Retrievers prenumerationstjänst.

Gå till prenumerationstjänsten, välj ämnesområden och börja prenumerera

Aktuellt i omvärlden

Följ med i vår omvärldsbevakning utifrån Tillväxtverkets perspektiv, här i form av axplock av den veckovisa bevakningen. 

De senaste omvärldsrapporterna

 • Vecka 40-41. Läs även om OECDs rapport om risken för automatisering på regional nivå, den potentiella effekten av "Svexit", rapporten "Svenskarna och internet" och nya insiker om gig-ekonomin.
  Läs hela omvärldsrapporten
 • Vecka 38-39. Läs även om fortsatt positiv utveckling för  Sveriges utrikeshandel, en vägledning till delningsekonomin och "winner-take-all-cities".
  Läs hela omvärldsrapporten
 • Vecka 36-37. Läs även om Komvuxutredningen, hur Sverige kan locka internationella studenter och Danmarks strategi för cirkulär ekonomi. 
  Läs hela omvärldsrapporten
 • Vecka 34-35. Läs om OECD:s Economic Survey, effekterna av Almis utlåningsverksamhet, The Sharing Economy Index och om teknologierna som utmanar Sverige.
  Läs hela omvärldsrapporten
 • Vecka 27-33. Om AI-strategier, kommuners omställning med mera.
  Läs hela omvärldsrapporten
 • Vecka 25-26. Under perioden har vi spanat in OECD: s rapport om Sveriges digitalisering, rapporter om innovation och en ny utredning om ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv. Läs också en sammanställning av regeringens satsningar inom de fem områdena i den Nationella digitaliseringsstrategin. Läs hela omvärldsrapporten

Tidigare omvärldsrapporter

Omvärlden om oss

Vi följer mediers rapportering om oss och sammanställer vår närvaro i sociala kanaler. Vi bevakar också aktuella debatter inom våra frågor. Det gör att vi kan delta i diskussioner och bidra med vår kunskap.

De senaste sammanställningarna om mediers bevakning

 • Så har vi synts i media vecka 27 - 34
  Livskvalitet i regionerna och företagens digitalisering är exempel på kunskap från oss som medier ha...
  Läs hela sammanställningen
 • Så har vi synts i media vecka 20 - 23
  Siffrorna i turismens årsbokslut uppmärksammas av medier i hela landet. Branschmedier lyfter lanseri...
  Läs hela sammanställningen
 • Så har vi synts i media vecka 18 - 19
  Vår temarapport om turismföretagen uppmärksammas av bransch- och fackmedier. Mitt Europa-satsningen ...
  Läs hela sammanställningen

Tidigare sammanställningar

Fördjupningar

De områden som vi bevakar i den övergripande omvärldsanalysen kan variera över tid. Analysenheten leder arbetet med hjälp av medarbetare i hela organisationen. Vi gör regelbundet även fördjupningar i aktuella frågor. Ledningsgruppen är en målgrupp. Alla kan också ta del av informationen här.

Aktuellt i EU

Juli 2016, Ekonomiska konsekvenser av Brexit - en första sammanställning (Tillväxtverket)Word

Mars 2017, EU-kommissionen lanserar ny Vitbok om EU:s framtidPDF

Regionalt tillväxtarbete

Januari 2017, Syntes av rapporter om regional utvecklingPDF

Mars 2016, Ny indelning av län och landstingPDF

Februari 2016, Ny indelning av län och landstingPDF

Fördjupningar i aktuella frågor

13 juni 2017, Vad betyder regeringens skatteförslag för företagen, presentation i pptPDF

13 juni 2017, Svensk kapitalförsörjning, genomgång av Entreprenörskapsforums rapport, pptPDF

26 oktober 2016, Entreprenörskapskommitténs betänkande, förslagen i korthetPDF

19 oktober 2016, Entreprenörskapskommitténs betänkande, presentation i pptPDF

20 september 2016, Budgetproposition 2017PDF

juni 2016, BrexitPDF

Lästips

Nov 2016: Vad innebär digitaliseringen för framtidens jobb? Stefan Fölster tittar framåt och ser stora förändringar på den framtida arbetsmarknaden. Läs artikel i DN om Framtidens jobblänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dec 2016: Hur har digitaliseringen förändrat Sverige år 2030? En ovanligt spännande SOU  Digitaliseringskommissionen - För digitalisering i tidenPDF

Mars 2017: Hur ska vi förstå den samtid vi lever i? Allan Larsson analyserar samhällsutvecklingen de senaste 30 åren. En intressant och tankeväckande rapport från Global UtmaningPDF

April 2017: Emma Leijsnse om hur kvinnorna drar ifrån när det gäller utbildningsnivå i hela västvärlden - och vad det kan få för konsekvenser: Läs ett  smakprov ur Fördel kvinna: den tysta utbildningsrevolutionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Juni 2017: Intressant OECD-rapport om policyutveckling i en komplex tid. Ger bra överblick av kunskapsläget - historia, nuläge och framtid på områden som digitalisering, innovation, stadsutveckling, kompetensförsörjning och social sammanhållning. Kul läsning för policynördarPDF

Metodutveckling

Vårt arbete med omvärldsanalys är under utveckling. Det gäller såväl hur vi organiserar arbetet som att lära oss metoder och verktyg för att analysera. Målet är förstås att kunna göra omvärldsanalysen så relevant och användbar som möjligt för utvecklingen av vår verksamhet.

Grunder och struktur

För att utveckla grunderna i arbetet har vi haft hjälp av PTS arbete och deras omvärldsanalytiker Henrik Sköld. Han har gett stöd i vårt arbete med att strukturera och hitta former för trendspaning. Det arbetet inleddes med en workshop för trendspaning i juni 2017. (information om trender och arbetssätt kommer att läggas ut under senhösten)

Framsyn 2050 och scenarier

Vi deltar i ett gemensamt arbete att utveckla metoder för omvärldsanalys inom ramen för Reglab, Framsyn 2050, som pågår under 2017-2018. Med framsyn avses en process där deltagarna använder systematiska och delaktiga metoder för att samla in information om den framtida utvecklingen och skapa visioner på medellång och lång sikt. Här ska vi förstå viktiga trender och metoder för scenarieutveckling.

Ambitionen är att vi tillsammans med regionerna i Reglab ska identifiera viktiga förutsättningar för framtidens vägval och diskutera möjliga inriktningar och handlingsalternativ för en positiv nationell och regional tillväxt.

Tillväxtverket deltar i framsynsprocessen både genom att bidra med finansiering samt aktivt medverka i gemensamma Reglab-processen. Det vi lär oss ska också spridas och omsättas i den egna organisationen, vilket kommer att involvera alla Tillväxtverkets medarbetare på något sätt. Arbetet börjar i maj 2017. Läs mer om de olika delarna i Reglab-processen under 2017-2018Word. Du kan också kontakta någon i projektgruppen:

Anna Ebenmark, Regionalt tillväxtarbete
Aslög Odmark, GD Stab
Ewa Andersson, Enheten Miljö och innovation
Isaac Karlsson, Regionala miljöer
Sigrid Hedin, Analys (sammankallande)
Ulf Savbäck, Analys

Kontakt

Har du tips för omvärldsbevakning? Skicka ett mejl till: omvarld@tillvaxtverket.se. 
Svara gärna på de här frågorna i ditt mejl: Varför är tipset viktigt för Tillväxtverket? Vilka behöver veta om det? Har du förslag på vad vi bör göra av tipset?

Teamet som koordinerar omvärldsbevakningen består av Christina Nyström (Analys), Aslög Odmark (GD-stab) och Susanne Daregård (Kommunikation).