Tillväxtverket

Varumärke och budskap

Vårt varumärke är summan av hur vi själva och andra uppfattar myndigheten och det vi gör. Våra budskap består av huvudbudskap och underbudskap.

Målet med varumärkesarbetet

Genom varumärkesarbetet vill vi att företagen ska uppfatta oss som tydliga och intressenterna oss som attraktiva att samarbeta med. Och vår uppdragsgivare ska enkelt förstå vad vi kan och vad vi bidrar till. Internt ger varumärkesplattformen oss ett gemensamt förhållningssätt.

Varumärkesplattformen med associationer och löfte

Plattformen bygger vidare på verksamhetsstrategin och beskriver mer utförligt hur vi vill uppfattas, vad vi lovar våra kunder och vad vi strävar efter att vara. Den är grunden för allt vi erbjuder, säger och gör.

Tre önskade associationer är vår interna ledstjärnor

Lyhörda, kunniga och handlingskraftiga bildar sammantaget den helhetsbild vi vill att omgivningen har av oss. De ger därmed vägledning för varje chefs och medarbetares beteende.

Vårt varumärkeslöfte är den nytta vi lovar att leverera

Vi öppnar dörrar och river barrärer.  

Vi lovar att vi öppnar dörrar genom att bidra till nya insikter, ny kunskap, nya nätverk och kontakter, pengar/finansiering och kontakter med beslutsfattare.

Vi lovar också att vi river barriärer genom att minska inträdesbarriärer för olika grupper av företagare, bidra till att göra det lättare att starta, driva och utveckla företag samt att anställa och växa. Dessutom kan vi bidra till att riva barriärer mellan myndigheter och företag för företagens skull, mellan regioner och mellan företag för att skapa tillväxt och ökad konkurrenskraft. Vi kan också aktivt bidra till att slå hål på fördomar och hjälpa svenska företag att ta sig ut i världen.

Läs hela vår varumärkesplattform

Använd våra gemensamma budskap

Som grund finns den statliga värdegrundenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som är gemensam för alla statsanställda.

 Arbetsgivarvarumärket

Vårt arbetsgivarvarumärke är en facett av myndighetens övergripande varumärke och handlar om hur organisationen uppfattas och vill uppfattas av nuvarande och framtida anställda.

Tillväxtverkets arbetsgivarlöfte är ”Här kan du påverka både din och Sveriges framtid”.

Visuell identitet - en del i vårt varumärke

Vår visuella identitet är en del av vårt varumärke.

Visuell identitet

Budskap

Budskapen kan uttryckas exakt som de är formulerade, men också uttryckas så att budskapet uppfattas indirekt där innebörden ska leda mot budskapet.

Huvudbudskap

För att signalera att vi är EN myndighet finns ett myndighetsgemensamt budskap:

Tillväxtverket stärker Sverige genom att stärka företagens konkurrenskraft

Underbudskap

Som komplement till huvudbudskapen ska underbudskap utifrån resultatområdena tas fram.

Underbudskapen stöds med fördel av exempel och bevis från verksamheten.

Kontakt

Susanne Eklöf

Jenny Weimerbo