Tillväxtverket

Varumärke och budskap

Vårt varumärke är summan av de uppfattningar som vår omvärld har av oss och vi själva har av vår verksamhet.

Vi vill vi att företagen ska uppfatta oss som tydliga och intressenterna oss som attraktiva att samarbeta med. Och vår uppdragsgivare ska enkelt förstå vad vi kan och vad vi bidrar till. Internt ger varumärkesplattformen oss ett gemensamt förhållningssätt. 

Det här är Tillväxtverket

Det här är TillväxtverketPDF ger dig en överblick över centrala delar ur verksamhetsstrategin, varumärkesplattformen, medarbetar- och chefspolicyn samt utvecklingsstrategin. Tanken är att underlätta för oss alla att förklara och berätta om Tillväxtverket.

Varumärkesplattform

Plattformen bygger vidare på verksamhetsstrategin och beskriver mer utförligt hur vi vill uppfattas, vad vi lovar våra kunder och vad vi strävar efter att vara. Den är grunden för allt vi erbjuder, säger och gör.

Vi ska agera lyhört, kunnigt och handlingskraftigt

Lyhörda, kunniga och handlingskraftiga bildar sammantaget den helhetsbild vi vill att omgivningen har av oss. Dessa önskade associationer ger därmed vägledning för varje chefs och medarbetares beteende.

Vi öppnar dörrar och river barrärer

Vårt varumärkeslöfte är den nytta vi lovar att leverera. Mer om hur vi lever upp till vårt varumärkeslöfte i dokumentet varumärkesplattform.

Som grund för vårt arbete finns också den statliga värdegrundenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som är gemensam för alla statsanställda.

 Arbetsgivarvarumärke

Vårt arbetsgivarlöfte visar hur Tillväxtverket kan vara en attraktiv arbetsgivare för medarbetare som vill påverka den egna och samhällets utveckling. Löftet är något som vi behöver leva upp till för att attrahera nya och behålla nuvarande medarbetare. 

Tillväxtverkets arbetsgivarlöfte är ”Här kan du påverka både din och Sveriges framtid”.

Visuell identitet - en del av vårt varumärke

Vår visuella identitet är en del av vårt varumärke.

Visuell identitet

Budskap

Budskapen kan uttryckas exakt som de är formulerade, men också uttryckas så att budskapet uppfattas indirekt där innebörden ska leda mot budskapet.

Huvudbudskap

För att signalera att vi är EN myndighet finns ett myndighetsgemensamt budskap:

Tillväxtverket stärker Sverige genom att stärka företagens konkurrenskraft

Underbudskap

Som komplement till huvudbudskapen ska underbudskap utifrån resultatområdena tas fram.

Underbudskapen stöds med fördel av exempel och bevis från verksamheten.

Kontakt

Jenny Weimerbo