Tillväxtverket

"Labbet"

Tillväxtverkets kultur- och förändringsmotor

Ett fysiskt ”labb” ska invigas i Stockholm före sommaren. Det är en kreativ workshopyta där alla medarbetare på Tillväxtverket ska kunna testa, experimentera och använda mer kreativa grepp. Platsen ska vara lite av en ”kultur- och förändringsmotor” på myndigheten. "Labbet" är en pilotsatsning och tanken är att både miljön och arbetssätten ska spridas till våra övriga kontor.

Snart kommer vi att ha en namntävling.