Tillväxtverket

Idéut­vecklings­program

Har du eller ditt team idéer som kan skapa nytta internt eller för våra kunder och intressenter?

Ideutvecklingsprogrammet "Kunskap för tillväxt" är en del av Tillväxtverkets satsning på innovationskraft för att bli en än mer kundcentrerad och effektiv myndighet.

Arbetsgång

Arbetsgång Kunskap för tillväxt

Bedömningskriterier (under utveckling)

Bedömningskriterierna för ”Kunskap för tillväxt” har tagits fram som en modifierad version av NABC-metoden (Standford Research Insitute och SLL) i Idéer eller förslag på värdeerbjudande bedöms utifrån:

Behovet (Need)
- Vilka viktiga användar-/företagsbehov, eller verksamhetsbehov möts?

Tillvägagångssätt (Approach)
- Hur kommer företags- och/eller verksamhetsbehov bli lösta?
- Finns ett hållbarhets- och mångfaldsperspektiv?
- Hur kommer idén/erbjudandet förverkligas?

Vinster/Nytta (Benefits)
- Vilka mätbara fördelar (tangibles) och vinster har föreslagen idé/erbjudande för kunden eller verksamheten?
- Vilka upplevda fördelar och vinster (intangbles) har föreslagen idé/erbjudande för kunden eller verksamheten?

Alternativ (Competition)
- Vilka alternativa sätt finns det för företagen eller verksamheten att lösa sin situation?
- Hur unik är idén eller erbjudandet?

Genomförandet/Förverligandet
- Hur kommer idén/erbjudandet förverkligas?

Unikt, jämställt/inkluderande, hållbart och resultatmålsfokuserat?
- Hur unik är idén eller erbjudandet?
- Vilka hänsyn tas till jämställt/inkluderande mångfaldsperspektiv
- Finns ett hållbarhetsperspektiv/globala målen
- Vilket av våra resultatmål möter idén/erbjudandet?

Finansierade idéer