Tillväxtverket

Kund- och design­driven utveckling

Hur designar vi framtidens kundupplevelser och tjänster?

För att kunna ta fram tjänster som överträffar våra kunders och intressenters förväntningar är det viktigt att analysera och förstå verkliga kundbehov. Tillväxtverkets verksamhetsutveckling bör därför vara design- och kunddriven.

Här finns verktyg, checklistor, utbildning och annat material som gör det enklare att prioritera, initiera, planera och genomföra användardriven utveckling.

Användartester: verktyg, checklistor

Tjänstedesign: utbildning, metodmaterial

Vi utgår från SKL:s Innovationsguide som innehåller sex steg för att ta sig igenom en utvecklingsprocess. Guiden bygger på tjänstedesignprinciperna. I guiden hittar du mallar, utbildningsmaterial, checklistor med mera. SKL:s Innovationsguidelänk till annan webbplats   

Designsprint

Tillväxtverkets har en god samlad kunskap om företagens behov (personor, kundresor, behovsanalyser) men har behov av att snabbare kunna testa idéer som förenklar för företagen.

Sprinten kan beskrivas som en rad strukturerade arbetsmöten (workshops) genomförda under en veckas tid. Metoden är ett effektivt verktyg att på kort tid gå från befintliga kundinsikter till att testa koncept. Vi får djupare insikter om hur önskvärt ett visst koncept upplevs av företagen och utforskar potentiella vägval till vidareutveckling genom sprintenPDF.

90 sekundersfilm om designsprintlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta Johan Lager om du vill veta mer eller få hjälp att komma igång.

Kreativa övningar till workshops

HärPDF hittar du övningar för uppvärmning, energihöjning, incheckning, utcheckning, lära känna varandra, idégenerering och feedback.

Innovationsupphandling

Innovationsupphandling

Innovationsupphandling handlar om att en upphandlande myndighet eller enhet i sin upphandlingsprocess främjar innovation genom att efterfråga eller tillåta nya lösningar. Läs ett PM om innovationsupphandlingPDF.

Kontakta Lambros Andréasson för mer information.

Designsprinciperlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som vi hämtar inspiration ifrån.

Mer material kommer.

 Omvärldsbevakning

Tillväxtverkets samlade omvärldsbevakning.