Tillväxtverket

Klimatanpassning

Klimatförändringarna ger konsekvenser för hela samhället och även för företags, regioners och kommuners arbete. Tillväxtverket arbetar med klimatanpassning enligt en ny förordning

Vi vet att klimatförändringarna kommer att ge oss högre medeltemperatur och nederbörd vilket förväntas leda till en ökad risk för översvämning, torka, stormar, erosion, ras och skred. Det i sin tur ger konsekvenser för hela samhället och även för företags, regioners och kommuners arbete.

Tillväxtverket arbetar med klimatanpassning i enlighet med en ny förordning.

Förordningen innebär att vi ska börja arbeta systematiskt med klimatanpassning och effekter av ett förändrat klimat. Den berör oss, 31 andra myndigheter och länsstyrelser. Arbetet samordnas av SMHI.

Tillväxtverkets arbete

Vårt jobb blir att svara på frågan vad ett förändrat klimat betyder för näringsliv och regional utveckling. Redan under 2017 lät vi göra en utredning kring vilka klimatförändringar som är att vänta i Sverige och hur de påverkar företag, regioner och vissa utvalda branscher.

Nu ska vi arbeta med att anpassa våra egna insatser och med att revidera vår befintliga handlingsplan. Under 2020 planerar vi att ta fram ett informationsmaterial tillsamman med SMHI som riktar sig till företag. Det ska handla om de hot och möjligheter som ett förändrat klimat kommer att innebära för dem. Vi ska också ta fram en Risk och sårbarhetsanalys som grundar sig på de utpekade fokusområden vi har i vår handlingsplan.

Förordning 2018:1428 om myndigheters klimatanpassningsarbetelänk till annan webbplats

KontaktBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.