Tillväxtverket

Förbättringar från Förvaltning

Ta del av vårt utvecklingsarbete med aktuella releaser från förvaltningsavdelningen.

Vi har ett ständigt högt tempo i vårt utvecklingsarbete inom myndigheten.

Lanseringen av förvaltningsavdelningens förbättringar med nya funktioner och processer som de utvecklat för medarbetare och kunder sker samlat vid olika releasedatum, ett per månad. Det ger bra möjligheter att planera in förändringar i förhållande till viktiga händelser i verksamheten.

Releaserna med senaste nytt från Förvaltning presenteras månadsvis på startsidan och samlas på denna sida.

Aktuella releaser

 • 2017-12-20
  Förbättringar från Förvaltning  - december
  Nya interna regler om och avgifter för att lämna ut allmänna handlingar, nytt digitaliserat sätt att hantera anställningar och nyps 2020 har uppgraderats ännu en version. Det är förbättringar som Förvaltningsavdelningen introducerar i december.
 • 2017-11-15
  Förbättringar från Förvaltning - november
  Nya modeller och ny funktionalitet i Nyps och Min ansökan och uppdateringar som rör försumbart stöd (de minimis) - det är förbättringar och ändringar som lanserats av Förvaltnings enheter.
 • 2017-02-16
  Förbättringar från Förvaltning  - februari
  Appar i mobilen som gör oss mer digitala, en ny växel och telefonisystem, ett nytt sätt att hantera dokument för upphandling och så Nyps2020-barometern. Det är nyheter och förbättringar som Förvaltningsavdelningen introducerar i februari.
 • 2017-06-21
  För­bättringar från Förvaltning - juni
  En ny handbok för dig som planerar att rekrytera, smarta funktioner i powerpoint, förbättringar i Min ansökan och i Nyps och att våra datorer försetts med bättre skydd och andra uppdateringar. Det är förbättringar som lanseras nu i juni. 
 • 2017-05-17
  Förbättringar från Förvaltning - maj
  Den nya appen E-worker som gör det möjligt att godkänna dokument, förbättringar i Visma för effektivare fakturahantering, en bättre vägledning för att registrera fakturor i Primula, en plan för att bekämpa bedrägeri och en rad utvecklade områden inom Nyps – läs om förbättringar som Förvaltnings enheter presenterar nu i maj.
 • 2017-04-19
  Förbättringar från Förvaltning - april
  Uppdatering av Windows 10, nytt sätt för besökare att nå vårt Wifi, nya rutiner för att hantera regleringsbrev och annan rapportering samt en ny struktur för vår interna regelstyrning är några av förbättringarna som Förvaltning lanserar i april.
 • 2017-03-15
  Förbättringar från Förvaltning  - mars
  Nytt verktyg för anmälan till konferenser, fler möjliga rapporter i Business World, ny arbetsordning för personalansvarsnämnden, uppdateringar i Nyps och Min ansökan, ny rutin för utlysningstexter och nya zoner i Stockholm. Läs mer om förbättringarna som Förvaltning lanserar i mars.

Kontakt

Bosse Olsson