Tillväxtverket

Vår styrning

Här hittar du information om hur vi styrs av regeringen och hur den interna styrningen och organisationen ser ut. Här finns våra styrande formuleringar och information om processen för verksamhetsplanering. Puffarna nedan uppmärksammar lite av innehållet.

Du hittar mer innehåll som berättar övergripande om vår verksamhet på sidan Vårt uppdrag.

Organisationsskiss

Ny organisationen från 1 januari. Läs om förändringar som skett och om våra avdelningar och enheter.