Tillväxtverket

Utvecklingsförslag

På Tillväxtverket kan du påverka både din och Sveriges framtid. Därför vill vi på myndigheten fånga upp dina idéer. Förslagen kan handla om både smått och stort, till exempel om verksamheten, kontoret eller varför inte hela myndigheten? Nu kan du göra det via EasIT.

Post its

Lämna ditt förslag eller utvecklingsidé

Att vara en myndighet i takt med tiden, innebär att vi ska ha en god förmåga att hantera förändring. Studier visar att organisationer som är öppna för förnyelse och aktivt arbetar med utveckling är mer framgångsrika. När medarbetarna utvecklas och känner sig involverade och lyssnade på, så stannar de dessutom längre på sin arbetsplats. Engagemang från medarbetare leder inte bara till bättre prestationer på individnivå, utan även för organisationen som helhet.

Därför ska det vara enkelt att lämna förslag på vad som kan utvecklas. Då skapar vi förutsättningar för att nå målen vi satt upp inom Utvecklingsresan.

Så här gör du

 1. Fundera igenom vad ditt förslag handlar om. Är det en support-fråga eller felanmälan finns det ingångar via EasIT som passar (exempelvis it, webb, hr). Handlar det om att utveckla ditt uppdrag, då kanske du ska diskutera med dina kollegor eller din chef. Har du tankar kring arbetssätt, verksamhet eller organisation och vet inte riktigt var du ska vända dig, då finns "Utvecklingsförslag"!
 2. Gå in på EasIT via verktyg på medarbetarsidorna. Tryck på "Utvecklingsförslag" och lämna in förslag precis lika lätt som du registrerar ett it-ärende.
 3. Beskriv vad förslaget handlar om genom att svara på några underrubriker (bifoga en bilaga om du behöver). Svara på: Vad är problemet/idén? Vad är lösningen? Vad är nyttan med förslaget? Kan du tänka dig att ingå i en arbetsgrupp?
 4. Invänta svar, vilket du får inom kort.

Vad händer sen med mitt förslag?

En grupp med representanter från alla avdelningar kommer att gå igenom alla inkomna förslag och återkoppla till dig. Vissa förslag kanske behöver flyttas till en annan grupp handläggare som har bättre koll på just din fråga. Andra förslag kanske lämnas för bedömning i ledningsgruppen. Vi hjälper dig att så snabbt som möjligt komma rätt. Om vi tror att vi kan lösa ditt förslag kort sikt, så gör vi det.

Vi jobbar just nu med att få upp ett smart sätt att visa status i alla ärenden. Vi återkommer med hur informationen kan uppdateras på ett enkelt sätt som blir tillgängligt för oss alla.

kom ihåg

Vi bygger vidare på redan gjort arbete

Avdelningen Regioner har bedrivit ett arbete kallat Ständiga förbättringar under ett par år. Det kommer nu att växlas upp till hela myndigheten. Pågående ärenden kommer att flyttas över till EasIT och Ständiga förbättringars SharePoint-sida kommer att stängas.


Kontaktpersoner utvecklingsförslag

 • Agneta Blomqvist, Katarina Söderström avd. Kunskapsutveckling
 • Gabriella Lundin, avd. Myndighetsstöd
 • Katarina Porko, avd. Förenkling
 • Kristin Signemark, avd. Företag
 • Malin Price och Camilla Nygren, avd. Regioner
 • Sebastian Nordell, avd. Kvalitet och Kontroll
 • Sofie Arvidsson, GD staben