Tillväxtverket

Metoder och verktyg

Här samlas några exempel på metoder och verktyg som kan användas för att driva utveckling, förenkling och förnyelse.

Designmetodik och vårt idélabb Omtanken

Vad är Omtanken?

Idélabbet Omtanken är en kreativ workshopyta där alla medarbetare på Tillväxtverket ska kunna testa, experimentera och använda mer kreativa grepp. Platsen ska vara lite av en ”kultur- och förändringsmotor” för att arbeta mer innovativt och kundfokuserat. Här kan vi ha en kultur för att våga testa och göra misstag!

Omtanken är en workshopyta med material nära till hands, där man kan jobba i smågrupper eller storgrupp, där det kan vara öppet eller slutet, där man kan stå eller sitta och kan ha möte både digitalt och fysiskt.

Syftet

Syftet är att öka vår förmåga till förändring och förnyelse så att vi blir en mer kundfokuserad och effektiv myndighet. Konkret handlar det om att fånga upp och ta till vara på idéer som leder till:

  • Nya lösningar
  • Nya arbetssätt
  • Ständiga förbättringar av existerande processer och insatser

Lokalen ska ge bättre förutsättningar för:

  • En experimenterande kultur där idéer testas, och som utgår från användarnas behov
  • Samarbeten mellan enheter
  • Tester av lösningar och idéer med användare, kunder och intressenter
  • Vassare kunderbjudanden som bygger på verkliga behov
Läs mer om Omtanken på denna sida.

Ständiga förbättringar - exempel från Regioner

Avdelningen Regioner undersöker vilka metoder och verktyg som behövs för att på ett enkelt och smart sätt kan hantera medarbetares förbättringsförslag. Nästa steg är att hitta ett användarvänligt system som samlar idéer, skickar dem rätt i organisationen och ger återkoppling till idégivaren. Läs mer och se en pilot länk till annan webbplatshär (gäller enbart medarbetare inom avdelning Regioner tills vidare).

Kunskap för tillväxt - idéer från medarbetare

Idéutvecklingsprogrammet "Kunskap för tillväxt" är en del av Tillväxtverkets satsning för att uppmuntra medarbetare att komma med förslag på hur vi kan förbättra vår verksamhet. Tävlingen görs ungefär vartannat år.

Exempel på idéer som vunnit och genomförts:

2018:

2017: