Tillväxtverket

Genomförande 2019

I handlingsplanen för 2019 ingår flera insatser, som är viktiga för hela myndighetens utveckling. De berör och involverar hela, eller stora delar av myndigheten. Här kan du läsa om vad som ingår. 

havre

För att nå målen i utvecklingsstrategin, behöver vi göra saker både kort, och på lång sikt. Vissa saker är större, medan andra är mindre. Under 2019 fokuserar vi på några delar, som beskrivs här.

Chefer som stärker vår förmåga till förändring

Aktiviteter för att stödja myndighetens chefer i förändringsledning, och hur strategin integreras i verksamhetsplaneringen.

Kultur som stödjer utveckling

Aktiviteter för att ta tillvara på medarbetarnas engagemang, och stärka vår kultur för att utveckla myndigheten. Under 2019 pågår exempelvis #hackaverket.

Prioriterade projekt för myndigheten

Samordning och koordinering av de projekt som identifierats som särskilt viktiga för att nå målen i utvecklingsstrategin.

Tydligare varför - för att bygga en gemensam förståelse för vilken samhällsutveckling som Tillväxtverket bidrar till. Hur gör vi det? Vilka är vi till för? Projekt som pågår:

  • Hållbar tillväxt: Strategisk plan och handlingsplan för systematiskt hållbarhetsarbete som genomsyrar myndighetens hela verksamhet. Kontaktperson: Johanna Giorgi
  • Kompetensförsörjningsstrategi: strategi för vilka strategiska kompetenser som behöver utvecklas och/eller rekryteras. Kontaktperson: Per Cederblad
  • Resultatområden och koordinering: Kontaktperson: AnnSofi Persson Stenborg

Enklare vardag - för en bättre användarupplevelsen för medarbetare, med fokus på administrativt stöd. Projekt som pågår:

  • Förbättrad ekonomistyrning för myndigheten. Kontaktperson Homan Sadat.

Kundmötet - för att göra det enklare för våra kunder genom bättre samarbete. Projekt som pågår:

  • Stödärendehanteringsprocessen, kontaktperson Kajsa Mattsson

Digital utveckling – som stärker vår förmåga att använda digitaliseringens möjligheter. Projekt som pågår:

  • Dataplattform och datastrategi. Att nyttja data som en strategisk resurs. Uppdragsledare: Therese Asplund
  • Digital utveckling. Handlingsplan för att stärka vår digitala transformation. Projektledare: Nader Svärd.

Smarta processer - för enklare och tydliga processer som underlättar vårt arbete. Projekt som pågår:

  • Processer och utvecklingsinitiativ:Översyn över utvecklingsportfölj, beslutsprocesser och metodlåda. Projektledare Gunnar Wennerholm
  • Regeringsuppdrag - ax till limpa. Analys och rekommendationer kring hur första faserna i ett regeringsuppdrag genomförs. Projektledare Aslög Odmark.