Tillväxtverket

Inriktning och strategi

Vår inriktning är samlingsnamnet för de övergripande mål, strategier och prioriteringar som är våra gemensamma ledstjärnor. De uttrycker vad vi ska göra, varför och på vilket sätt.

Idag har Sverige drygt en miljon företag, allt från enmansföretag till koncerner. De är avgörande för att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle – de skapar sysselsättning, tillväxt och framtidstro. Men konkurrensen är global och utmaningarna många.

Därför är det vårt jobb att skapa så bra förutsättningar som möjligt för alla typer av företag att komma igång, växa och bli framgångsrika. Vi lyssnar in behov, söker lösningar och utvecklar kunskap som vi använder och sprider. Vi skapar dynamiska nätverk där företag och regioner kan dela erfarenheter. Vi stärker den regionala tillväxten genom strategiska investeringar.

Det innebär att vi varje dag öppnar dörrar och river barriärer för att skapa ett Sverige med fler företag som vill, kan och vågar.

Vision och verksamhetsidé

Vi har en vision som talar om vilket framtida "tillstånd" vi vill uppnå i Sverige. Vår verksamhetsídé uttrycker Tillväxtverkets roll och uppgift på vägen mot visionen.

Både vision och verksamhetsidé tydliggör att företagen är vår kund och att vi verkar inom näringspolitiken och den regionala tillväxtpolitiken.

Vision och verksamhetsidé