Tillväxtverket

Lokaler och husråd

Här hittar du bland annat information om våra kontorslokaler och anteckningar från de senaste husråden.

Stockholm

Husrådet

Husrådets uppdrag är att:

  • vara uppmärksamma på hur kontoret fungerar
  • lyssna av medarbetares åsikter så vi kan ta upp diskussioner på husrådsmöten
  • prioritera önskemål/åtgärder och ta fram förslag på underlag för beslut
  • sprida vidare vad som sägs i rådet och vad som beslutats ska lyftas.

Just nu är vi en ganska desarmerad skara som utgör Husrådet. Deltagarna är: Camilla Ahnström, Carl-Fredrik Behm, Cecilia Ankarstig, Friedrike Roedenbeck (NFH), Nicklas Lantto, Susanna Lindbom, Thomas Johansson, Annika Paulsson.

Vill du veta vilka ärenden som diskuteras och status i frågorna?
Läs dokumentet "Åtgärder på Stockholmskontoret" på G:/Förvaltning/Förvaltning Gemensamt. 

Östersund

Husgruppen

Husgruppen består av chefer på kontoret: Kajsa Mattsson, Ulrica Morelid, Tommy Anjevall, Åsa Bjelkeby, John Wallon, Ingrid Arltoft Henriksson, Homan Sadat och Annette Saväng (ESF).

Anteckningar från senaste mötetPDF

----------------------------------------------------------------------------------------------

Husrådet

Husrådets uppdrag är att

  • vara uppmärksamma på hur kontoret fungerar
  • lyssna av medarbetares åsikter så vi kan ta upp diskussioner på husrådsmöten
  • prioritera önskemål/åtgärder och ta fram förslag på underlag för beslut
  • sprida vidare vad som sägs i rådet och vad som beslutats ska lyftas till Husrådet.

Husrådet är för närvarande vilande men kommer att återupptas i samband med om/nybyggnation 2018. Husrådet består främst av medarbetare på kontoret samt något av skyddsombuden.

Vill du veta vilka ärenden som diskuteras och status i frågorna?

Anteckningar från senaste mötetPDF

Innehållsansvarig: Ewa Sundberg