Tillväxtverket

Lokaler och husråd

Här hittar du bland annat information om våra kontorslokaler och anteckningar från de senaste husråden.

Stockholm

Husrådet

Husrådets uppdrag är att:

  • vara uppmärksamma på hur kontoret fungerar
  • lyssna av medarbetares åsikter så vi kan ta upp diskussioner på husrådsmöten
  • prioritera önskemål/åtgärder och ta fram förslag på underlag för beslut
  • sprida vidare vad som sägs i rådet och vad som beslutats ska lyftas.

Just nu är vi en ganska desarmerad skara som utgör Husrådet. Deltagarna är: Camilla Ahnström, Carl-Fredrik Behm, Cecilia Ankarstig, Friedrike Roedenbeck (NFH), Nicklas Lantto, Susanna Lindbom, Thomas Johansson, Annika Paulsson.

Vill du veta vilka ärenden som diskuteras och status i frågorna?
Läs dokumentet "Åtgärder på Stockholmskontoret" på G:/Förvaltning/Förvaltning Gemensamt. 

Östersund

Husgruppen

Husgruppen består av chefer på kontoret: Kajsa Mattsson, Ulrica Morelid, Tommy Anjevall, Åsa Bjelkeby, John Wallon, Ingrid Arltoft Henriksson, Homan Sadat och Annette Saväng (ESF).

Anteckningar från senaste mötetPDF

----------------------------------------------------------------------------------------------

Husrådet

Husrådets uppdrag är att

  • vara uppmärksamma på hur kontoret fungerar
  • lyssna av medarbetares åsikter så vi kan ta upp diskussioner på husrådsmöten
  • prioritera önskemål/åtgärder och ta fram förslag på underlag för beslut
  • sprida vidare vad som sägs i rådet och vad som beslutats ska lyftas till Husrådet.

Vårt husråd har legat i dvala en period men väckts upp under hösten 2018, då vi bygger om och bygger ut våra lokaler. Husrådet består av Maud Persson, Örjan Johansson, Maria Wall, Ulrika Kämpe, Annika Paulsson (HR) Inger Renfors Marklund, Ulrika Morelid, Eva Wiberg, Lars Lindström, Ewa Sundberg och Camilla Aronsson (David Petri) ESF-rådet.

Vill du veta vilka ärenden som diskuteras och status i frågorna?

Anteckningar från senaste mötetPDF

Innehållsansvarig: Ewa Sundberg