Tillväxtverket

Förhållningssätt och zoner

Läs om vilka förhållningssätt vi utgår ifrån på kontoren i Stockholm och Östersund där vi har aktivitetsbaserade arbetsplatser. Förhållningssätten har arbetats fram i arbetsgrupper med medarbetare på respektive kontor, ett arbete som letts av HR-enheten.

Stockholm

Våra förhållningssätt på kontoret i Stockholm

Vi bidrar till en trivsam arbetsmiljö

Vi respekterar varandras olika behov och har en öppen dialog.

… där vi nyttjar kontorets variationer

Vi väljer aktivt plats för att arbeta tillsammans med andra eller enskilt.

... och delar resurser

Alla arbetsplatser och utrymmen är gemensamma.
Vi tar ansvar för våra saker och plockar undan efter oss.

… för allas arbetsro

Vi rör oss hänsynsfullt i våra lokaler och anpassar röstläget och ringsignalen.
Vi hänvisar telefonen när vi inte är anträffbara.

… och med visad hänsyn

Vi undviker starka dofter och äter vår mat i lunchtorget.
Vi tar ansvar för våra gäster.

Våra zoner

Vi har varierande arbetsuppgifter och behöver arbeta på olika sätt. Därför delar vi in vår arbetsplats i olika zoner.

Zonindelning för StockholmskontoretPDF

Tyst zon
Här jobbar vi enskilt under tystnad. Samtal tar vi utanför zonen. Telefonen är i tyst läge utan signal och vibration. För kontakt – använd mejl, sms eller chatt.

Mellanzon
Här jobbar vi enskilt eller tillsammans. Vi småpratar vid borden och använder dämpad ringsignal.

Aktiv zon
Här jobbar vi tillsammans och har diskussioner, workshops och annat kreativt samarbete under prat och skratt.

Östersund

Våra förhållningssätt på kontoret i Östersund

Du är en del av dina kollegors arbetsmiljö

Vi bidrar till en trivsam arbetsplats

Vi säger hej till varandra och värnar om en positiv anda.
Vi respekterar varandras olika behov och har en öppen dialog.

… där vi nyttjar kontorets möjligheter effektivt

Vi väljer aktivt en lämplig plats för att arbeta tillsammans med andra eller enskilt.

… och delar resurser

Alla arbetsplatser och utrymmen är gemensamma så vi tar ansvar för våra saker och plockar undan efter oss.

… för en god arbetsmiljö

Vi följer vägledningarna för de olika zonerna.
Vi hänvisar telefonen när vi inte är anträffbara.

… med hänsyn till alla

Vi undviker starka dofter och äter vår mat i lunchtorget.
Vi välkomnar kollegor från andra kontor och tar ansvar för våra gäster.

Våra zoner

Vi har varierande arbetsuppgifter och behöver arbeta på olika sätt. Därför delar vi in vår arbetsplats i olika zoner.

Aktiv zon
Här pågår workshops, diskussioner och annat kreativt samarbete under prat och skratt.

Mellanzon
Här jobbar vi tillsammans eller enskilt och det är okej att samtala vid borden.
Vi använder dämpad ringsignal.

Tyst zon
Här jobbar vi ostört och enskilt. Här är vi tysta och alla ljud är avstängda. Behöver du kontakta någgon som sitter i denna zon, använd mejl, sms eller chatt.

Formgiven version av Våra förhållningssätt i ÖstersundPDF