Tillväxtverket

Support

Här hittar du information om var du vänder dig med olika typer av it-relaterade frågor, stöd och hjälp för att lösa ett problem med it-system eller utrustning eller för att göra en felanmälan.

Du kan ofta lösa ett problem själv

 • Har du provat att starta om datorn?
 • Finns det ett meddelande från It i din e-post eller som ett driftmeddelande?
 • Har dina kollegor samma problem?
 • Har du letat svar på ditt problem i Support Onlinelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster?
 • Frågat din Superanvändare?

Om inget av ovanstående har hjälpt dig, anmäl det som ett ärende i Easit.

IT-support för akuta ärenden

Du kan kontakta It-supporten direkt på anknytning 9595:

 • Om du arrangerar/leder en utbildning eller ett möte och många personer väntar.
 • Om datorn inte fungerar alls.

Öppettider

It-supportens telefon 9595 är öppen mellan: 
08.00 - 11.30 och 12.30 - 16.30.

Superanvändare

På varje kontor finns personer som är utbildade till Superanvändare och som kan svara på många av dina frågor som rör vår It-miljö.

Alla kan hjälpa till med följande:

 • Vanliga frågor om hur du jobbar med datorn och våra gemensamma programvaror.
 • Teknik kring att jobba på distans
 • Skrivarproblem och felanmälan av skrivare
 • Byte av KAP-lösenord
 • Vidareförmedla synpunkter på vår It-miljö till It-enheten

Fler uppgifter på lokalkontoren

Superanvändarna på lokalkontoren kan även hjälpa till med följande:

 • Hjälpa till att registrera tagg för utskrifter
 • Hjälp till extern part, vara kontaktperson till exempel för Telia (internet), Sourcecom, Adestia med flera
 • Känna till den fysiska miljön, till exempel var switchar finns och hur man startar om dessa
 • Hjälp som "runner" för IT-support
 • Sladdar dator/nät
 • Lämna ut dator till nya användare

Superanvändare

Arjeplog
Magnus Lövgren
Telefon: 6633

Gävle
Chi Lee Bergström
Telefon 6523 

Göteborg
Christer Rostedt
Telefon 6625

Jönköping
Marie Vaadre
Telefon: 9111

Luleå
Britta Lind
Telefon: 9634

Malmö
Sebastian Nordell
Telefon: 9266

Victor Billing
Telefon: 9224

Stockholm
Camilla Ahnström
Telefon: 9202

Anne Lindström
Telefon: 6576

Kicki Juopperi
Telefon: 9302

Helene Wallin, NFH
Telefon: 9353

Örebro
Isabelle Canderskog
Telefon: 9432

Östersund
Mårten Sandström
Telefon: 9377

Tommy Eliasson
Telefon: 6681

Felanmälan

Innan du felanmäler till It-support:

 • Se om svaret på din fråga finns i tillgänglig dokumentation, exempelvis lathundar och handledningar eller inbyggda hjälpfunktioner (F1)
  Lathundar och handledningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Samla information om och beskriv problemet, som till exempel vad du gjort hittills för att avhjälpa problemet, vilka felmeddelanden du har fått, om kollegor i närheten har samma fel och var du sitter.

Felanmäl något som har med din dator, e-post eller skrivare att göra:
Kontakta: Easit/IT

Om något går sönder eller behöver åtgärdas i våra lokaler:
Kontakta: Easit/Intern service

Support Online

I Support Online finns det bland annat text- och videoguider för

Support Onlinelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nypssupport

Manualer
Nypslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Nyps2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beställning behörighet

Rutin beställning behörigheterWord
Nedanstående mallar finns även som mallar i Word under #Behörighetsblankett
Mall beställa behörigheter i NypsWord
Mall beställa behörigheter i Nyps2020Word

Kontakt

Nypssupport via Easit/Verksamhetsstöd
Ange att ärendet rör Nyps eller Nyps 2020
Lathund för Nypssupporten i EasItWord

Kontakt för support för Transportbidrag

Frida Karlman
Anknytning: 9221

Hjälp med Office och Windows

It-supporten har inget avtal på support för Office och Adobe.

Har du har frågor om Officepaketet (Outlook, Word, Excel och PowerPoint) eller Adobeprogrammen (Indesign, Photoshop och Acrobat)?

 • Ställ din fråga, i första hand, till en kollega eller någon Superanvändare. Du kan också prova att googla på frågan.
 • I andra hand och vid frågor om Outlook, Word, Excel och PowerPoint, kontakta IT-supporten genom att lägga ett ärende i EasIT.
 • Gäller frågan ett Adobe-program kan du  söka svaret i Support Online.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster