Tillväxtverket

Support

Här hittar du information om var du vänder dig med olika typer av it-relaterade frågor, stöd och hjälp för att lösa ett problem med it-system eller utrustning eller för att göra en felanmälan.

Du kan ofta lösa ett problem själv

 • Har du provat att starta om datorn?
 • Finns det ett meddelande från It i din e-post eller som ett driftmeddelande?
 • Har dina kollegor samma problem?
 • Har du letat svar på ditt problem i Support Onlinelänk till annan webbplats?
 • Frågat din Superanvändare?

Om inget av ovanstående har hjälpt dig, anmäl det som ett ärende i Easit.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

IT-support för akuta ärenden

Du kan kontakta It-supporten direkt på anknytning 9595:

 • Om det uppstår problem med videokonferensen. Då förutsätts att du varit på plats i god tid innan och att du har kontaktat konferensservice.
 • Om du arrangerar/leder en utbildning eller ett möte och många personer väntar.
 • Om datorn inte fungerar alls.

Öppettider

It-supportens telefon 9595 är öppen mellan: 
08.00 - 11.30 och 12.30 - 16.30.

Superanvändare

På varje kontor finns personer som är utbildade till Superanvändare och som kan svara på många av dina frågor som rör vår It-miljö.

Alla kan hjälpa till med följande:

 • Vanliga frågor om hur du jobbar med datorn och våra gemensamma programvaror.
 • Teknik kring att jobba på distans
 • Teknik kring videokonferens
 • Få upp bild i sammanträdesrummen, projektor, Powerpoint
 • Skrivarproblem och felanmälan av skrivare
 • Byte av KAP-lösenord
 • Vidareförmedla synpunkter på vår It-miljö till It-enheten

Fler uppgifter på lokalkontoren

Superanvändarna på lokalkontoren kan även hjälpa till med följande:

 • Aktiviteter och hantera problem med att skriva ut genom din tagg
 • Hjälp till extern part, vara kontaktperson till exempel för Telia (internet), Sourcecom med flera
 • Känna till den fysiska miljön, till exempel var switchar finns och hur man startar om dessa
 • Hjälp som "runner" för IT-support
 • Sladdar dator/nät
 • Lämna ut dator till nya användare

Superanvändare

Arjeplog

Magnus Lövgren
Telefon: 6633

Gävle

Chi Lee Bergström
Telefon 6523 

Göteborg

Christer Rostedt
Telefon 6625

Jönköping

Hans Palm
Telefon: 9433

Luleå

Britta Lind
Telefon: 9634

Malmö

Sebastian Nordell
Telefon: 9266

Stockholm

Camilla Ahnström
Telefon: 9202

Johanna Essemyr Pauldin
Telefon: 9163

Anne Lindström
Telefon: 6576

Birgitta Lindberg
Telefon: 9201

Helena Petersson
Telefon: 6506

Kicki Joupperi
Telefon: 9302

Helene Wallin, NFH
Telefon: 9353

Örebro

Isabelle Canderskog
Telefon: 9432

Östersund

Mårten Sandström
Telefon: 9377

Håkan Flykt
Telefon: 9166

Marlen Eriksson
Telefon: 9122

Felanmälan

Innan du felanmäler till It-support:

 • Se om svaret på din fråga finns i tillgänglig dokumentation, exempelvis lathundar och handledningar eller inbyggda hjälpfunktioner (F1)
  Lathundar och handledningarlänk till annan webbplats
 • Samla information om och beskriv problemet, som till exempel vad du gjort hittills för att avhjälpa problemet, vilka felmeddelanden du har fått, om kollegor i närheten har samma fel och var du sitter.

Felanmäl något som har med din dator, e-post eller skrivare att göra:
Kontakta: Easit/ITlänk till annan webbplats

Om något går sönder eller behöver åtgärdas i våra lokaler:
Kontakta: Easit/Intern service länk till annan webbplats

Support Online

I Support Online finns det bland annat text- och videoguider för

Support Onlinelänk till annan webbplats

Nypssupport

Här hittar du användarmanual och kontaktuppgifter för ärenden som gäller Nyps 2020.

Användarmanual Nyps 2020, version 1,4PDF

Beställning behörighet

Rutin beställning behörigheterWord
Nedanstående mallar finns även som mallar i Word under #Behörighetsblankett
Mall beställa behörigheter i NypsWord
Mall beställa behörigheter i Nyps2020Word

Kontakt

Nypssupport via Easit/Verksamhetsstödöppnas i nytt fönster
Ange att ärendet rör Nyps eller Nyps 2020
Lathund för Nypssupporten i EasItWord

Kontakt för support för Transportbidrag

Ann-Christine Larsson
Anknytning: 6531

Hjälp med Office och Windows

It-supporten har inget avtal på support för Office och Adobe.

Har du har frågor om Officepaketet (Outlook, Word, Excel och PowerPoint) eller Adobeprogrammen (Indesign, Photoshop och Acrobat)?

 • Ställ din fråga, i första hand, till en kollega eller någon Superanvändare. Du kan också prova att googla på frågan.
 • I andra hand och vid frågor om Outlook, Word, Excel och PowerPoint, kontakta IT-supporten genom att lägga ett ärende i EasITlänk till annan webbplats.
 • Gäller frågan ett Adobe-program kan du  söka svaret i Support Online.länk till annan webbplats