Tillväxtverket

Personal­föreningen KUL

KUL, Tillväxtverkets personalförening, arrangerar kultur- och idrottsaktiviteter av olika slag, öppna för alla medarbetare på Tillväxtverket och Nämnden för Hemslöjdsfrågor.

Styrelse KUL

Tony Meurke, ordförande

Alemnesh Belatchew, vice ordförande

Ulrika Kämpe, sekreterare

Birgitta Pettersson, kassör

Josefin Lesley, webbansvarig

Aktivitetsansvariga i Stockholm
Ingrid Sundin, Per-Olof Remmare, Alemnesh Belatchew och Ingela Wahlgren

Aktivitetsansvariga i Östersund samt kontaktpersoner för våra regionala kontor
Ulrika Kämpe och Birgitta Pettersson

Konstlotteri

Vill du vara med i konstlotteriet? Har du frågor, eller undrar över något i samband med konstlotteriet, är du välkommen att kontakta Tony Meurke

Läs mer om och se några av de alster från föregående års lotteri på sidan Konstlotteriet

Kontakt

Arjeplog - Elin Sixtensson
Luleå - Inga-Greta Ekblom
Gävle - Christine Tigerstrand
Örebro - Jenny Björndahl
Jönköping - Ruth Smit
Göteborg - Wictoria Hedendahl
Malmö - Eva Hejdeman