Tillväxtverket

Personal­föreningen KUL

KUL, Tillväxtverkets personalförening, arrangerar kultur- och idrottsaktiviteter av olika slag, öppna för alla medarbetare på Tillväxtverket och Nämnden för Hemslöjdsfrågor.

Styrelse KUL

Tony Meurke, ordförande och ansvarig för konstlotteriet och inköp

Josefin Lesley, vice ordförande

Birgitta Pettersson, kassör

Ulrika Kämpe, ansvarig för kontakterna med våra regionkontor

Josefin Lesley, webbansvarig

Heléne Wallin, ansvarig för årsberättelsen samt konstnärskatalogen och fotograferingen av vinster till konstlotteriet

Lage Palm Åsman och Ingela Wahlgren, ansvariga för aktiviteter i Stockholm

Konstlotteri

Vill du vara med i konstlotteriet? Har du frågor, eller undrar över något i samband med konstlotteriet, är du välkommen att kontakta Tony Meurke

Läs mer om och se några av de alster från föregående års lotteri på sidan Konstlotteriet

Kontakt

Arjeplog - Elin Sixtensson
Luleå - Inga-Greta Ekblom
Östersund - Inger Renfors-Marklund
Gävle - Christine Tigerstrand
Stockholm - Ingela Wahlgren
Örebro - Jenny Björndahl
Jönköping - Hans Palm
Göteborg - Wictoria Hedendahl
Malmö - Eva Hejdeman