Tillväxtverket

Praktisk information

Till dig som nyanställd.

Det finns mycket praktisk information att läsa på vår webbplats. För att stötta dig finns det här länkhänvisningar till information som kan vara till nytta i ditt arbete.

Min anställning

Här hittar du innehåll som har med din anställning att göra - vägledande information om exempelvis arbetstid, ledighet och frånvaro, arbetsmiljö och friskvård, kompetensutveckling och facklig information. Här hittar du också länkar till verktyg som rör din anställning, exempelvis till dina lönesidor, för att tidredovisa, hänvisa din telefon och till Support Online. Gå till sidan Verktyg

För mitt arbete

Här hittar du innehåll som har med ditt arbete att göra - vägledande information, verktyg, dokument och kontaktuppgifter finns under respektive avsnitt, som exempelvis:

Dokumenthantering och juridik
Här hittar du kontaktuppgifter om du har frågor om allmänna handlingar, stödärenden eller Public 360.

Upphandling
Här hittar du handledning för att genomföra upphandlingar och inköp.

Min arbetsplats

Här hittar du innehåll som handlar om din arbetsplats och vad du behöver veta för att få en bra arbetssituation. Exempelvis:

Support
Här hittar du information om var du vänder dig med olika typer av it-relaterade frågor, stöd och hjälp för att lösa ett problem med it-system eller utrustning eller för att göra en felanmälan.

Möten och mötesrum
Här hittar du innehåll som rör både fysiska och virtuella rum och hur vi använder dem för våra möten på olika sätt.

Våra kontor
Här hittar du information som rör alla våra kontor eller är specifik för något av kontoren.

Vår styrning

Här hittar du innehåll, såsom strategier och riktlinjer, som är övergripande för hela myndigheten, som exempelvis:

Regeringens styrning 
Här hittar du övergripande information om vårt ledningssystem samt information om de styrdokument som påverkar oss och det vi gör.

Intern styrning och inriktning 
Här hittar du innehåll om ”Vår inriktning” vilket är samlingsnamnet för de övergripande mål, strategier och prioriteringar som är våra gemensamma ledstjärnor. De uttrycker vad vi ska göra, varför och på vilket sätt.

Policyer och interna regler 
Här hittar du interna policydokument och riktlinjer är en del av den interna styrningen kring hur vi ska agera i olika frågor och sammanhang.

Verktyg

Här hittar du länkar till verktyg så som: Support Online, Fakturor – Proceedo, Lönesystemet Primula, Telefonhänvisning med mera.

Kontakt

HR-enheten, personal@tillvaxtverket.se