Tillväxtverket

Nyanställd

Välkommen till Tillväxtverket!

Här hittar du innehåll som handlar om dig som nyanställd och vilka förberedelser din chef och fadder behöver göra inför din första dag.

Till dig som är nyanställd

Som nyanställd är det mycket att tänka på den första tiden. Introduktion i dina arbetsuppgifter och din arbetsplats får du förstås av din chef, din fadder och dina kollegor.

Introduktionsdagar

Två gånger per år arrangerar introduktionsdagar för nyanställda medarbetare. Då får du träffa medarbetare och chefer som berättar om verksamheten och du får dessutom lära dig mer om hur vi styrs och vad man gör inom olika avdelningar på myndigheten. Du eller din fadder/chef anmäler dig till dagarna.

Se aktuella tillfällen för introduktionsdagar

Din introduktion kan också innehålla andra utbildningar, beroende på dina arbetsuppgifter. Beslut om sådana utbildningar sker i samråd med din chef. Vill du veta mer om kompetensutveckling och vilka internutbildningar myndigheten ger, se vidare under Kompetensförsörjning/Utbildning.

Praktisk information

Mer information som kan vara till nytta för dig i ditt arbete hittar du på sidan Praktisk information

Till dig som chef

Du som chef är ytterst ansvarig för att introduktionen blir bra. Nya medarbetare ska känna sig välkomna och vi ska ge dem förutsättningarna att komma in i arbetet på ett bra sätt. Innan medarbetaren börjar utser du en fadder som hjälper dig att planera och genomföra introduktionen. Du säkerställer också att de interna förberedelserna blir gjorda inför medarbetarens första dag.

Att tänka på:

  • Säkerställ att de interna förberedelserna blir gjorda
  • Utse en fadder och upprätta en introduktionsplan för den nya medarbetaren tillsammans med faddern
  • Genomför kontinuerliga uppföljningar med fadder och medarbetare under introduktionen.
  • Beakta varseltider för provanställning och tidsbegränsade anställningar

Checklista för dig som chef hittar du i Word i mappen #HR

Interna förberedelser inför nyanställning

Inför en nyanställning är det många saker som ska ordnas, bland annat dator, behörigheter, telefon och abonnemang. Registreringen sker i många olika system.

Vid beslut om anställning får du som chef ett mejl med en länk till ett formulär i Easit som måste fyllas i.

Om du anlitar en konsult som ska arbeta hos oss kontaktar du Elisabet Wennerberg.

Till dig som är fadder

Som fadder har du en viktig uppgift stötta medarbetaren att komma in i arbetet och på kontoret.

Att tänka på:

  • Skapa bra förutsättningar för den nyanställda att komma in i arbetet och arbetsuppgifterna och var närvarande och ett dagligt stöd under introduktionstiden
  • Berätta om Tillväxtverket verksamhet och stötta medarbetaren i att skapa kontakter och nätverk.
  • Följ upp introduktionen och introduktionsplanen tillsammans med medarbetare och chef

Checklista för dig som fadder hittar du i Word i mappen #HR

Kontakt

HR-enheten, personal@tillvaxtverket.se