Tillväxtverket

Utbildning

Här hittar du innehåll om vilka myndighetsövergripande utbildningarna som anordnas.

Aktuellt om utbildningar

Att anmäla dig till en utbildning

Utgångspunkter för kompetensutvecklingen är att verksamhetens mål ska styra utvecklingsinsatsen. Att gå en utbildning är bara ett av flera sätt att kompetensutveckla sig på. För att utbildningen ska ge rätt effekt krävs det att syftet med utbildningen är klart och specificerat.

Du ska, i samråd med din chef, upprätta en individuell utvecklingsplan i samband med medarbetarsamtalet.

Följande gäller vid anmälan till utbildningar eller andra utvecklingsaktiviteter:

  • Ditt deltagande ska vara godkänt av din chef före anmälan.
  • Du anmäler dig själv enligt information för respektive utbildning.
  • Utbildningarna finansieras av den egna enheten om inget annat anges.
  • Eventuell frånvaro från hela eller delar av en utbildning ska diskuteras med kursansvarig i förväg. I vissa fall debiteras hela kostnaden deltagarens enhet. 

NYPS Centralen och support

Här kan du läsa mer om ny projekt- och stödärendehantering (Nyps) och Elektronisk lärandeplattform (ELP).

Nyps Centralen

NypsCentralen har ett utbildningsprogram för Nyps som omfattar grundläggande ärendehantering och specifika områden inom Nyps administration.

NypsCentralens utbildningarlänk till annan webbplats

Nyps-support

Supportfunktionen vänder sig specifikt till Tillväxtverkets Nyps-användare. Nyps-supporten finns i EasIT och du når den via knappen Verksamhetsstöd.

Elektronisk lärandeplattform (ELP)

ELP är ett verktyg där du som handläggare kan ställa din aktuella handläggningsfråga och få ett samlat och kvalitetssäkrat svar från enheterna inom avdelningen Förvaltning.

Söka bland redan ställda frågor

Du kan också söka bland redan ställda frågor och svar och du kan kommentera aktuella frågor som ligger inne i fall du exempelvis har erfarenheter av en liknande fråga.

Kunskapsbank

Genom att använda ELP får du svar på din fråga utan att behöva fråga flera personer inom flera enheter. Du hjälper också handläggarkollegor genom att vi tillsammans bygger upp en kunskapsbank med frågor och svar.

PPS

På tieto.se kan du se vilka PPS-utbildningar som är tillgängliga. För att delta i de öppna kurserna går det bra att anmäla sig direkt via mail till pps@tieto.com så får du uppgifter om platstillgång etc. Uppge kurs, datum och ort.

Aktuella PPS-utbildningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor och svar om projektarbete

Ramavtal med utbildningsleverantörer

Kontakta HR för information om vilka utbildningsleverantörer vi har avtal med.

Vill du lära dig mer om OneNote och har frågor om Officepaketet?

Du har väl inte missat Support Online? Här finns användbara tips och råd hur du använder OneNote och Officepaktetet.

Sök i Support Onlinelänk till annan webbplats

Kontakt

HR-enheten, personal@tillvaxtverket.se