Tillväxtverket

Kompetens­utveckling

Kompetensen hos våra medarbetare är avgörande för att lyckas och att ständigt utvecklas som myndighet. Kontinuerlig kunskaps- och kompetensutveckling är en viktig förutsättning för att nå våra mål.

Din kompetensutveckling

Ytterst ansvarar du som medarbetare för din egen kompetensutveckling. Kompetensutvecklingen ska ske utifrån verksamhetens mål och behov och diskuteras i en mer strukturerad form i medarbetarsamtalet. 

Din chefs uppgift är att stödja dig i din kompetensutveckling, ange riktning och styrning i kompetensförsörjningen och din egen kompetensutveckling.

Medarbetarsamtal och individuell uppdrag- och utvecklingsplan

Du ska i samråd med din chef årligen upprätta en individuell uppdrag- och utvecklingsplan i samband med medarbetarsamtalet. Inför samtalet ska både du och din chef förbereda er. Som stöd finns ett diskussionsunderlag framtaget.

Mall för medarbetarsamtalet.Word

Kontakt

HR-enheten, personal@tillvaxtverket.se

Innehållsansvarig: