Tillväxtverket

Utbildning i korruptions­förebyggande arbete

Syftet med utbildningen är att medarbetarna ska bli bättre på att identifiera riskområden för korruption och att få kunskap om hur man ska agera när man misstänker något otillåtet. Målgrupp är handläggare och ekonomer.

Tid: Torsdag den 26 april 14.00 – 16.30

Plats: Utbildningen sänds över video till Affärsidén, Fyran, Blå rummet, Brända bocken, Poseidon, Europa, Renen, Västra hamnen, Lilla konferensen

Ansvariga för programpunkterna:

Thomas Palmberg från Nationella korruptionsenheten på Polismyndigheten

Meliha Sevinc Husberg, Verksjurist

Åsa Danielsson, processansvarig på Verksamhetsstöd

Anmäl dig till utbildning i korruptionsförebyggandelänk till annan webbplats

Målet med all kompetensutveckling är att säkerställa en hög handläggarkompetens inom myndigheten och därmed en enhetlig, rättssäker och effektiv handläggning gentemot våra kunder för hållbar utveckling och tillväxt.