Tillväxtverket

Utbildning i hållbar tillväxt

Utbildningen riktar sig till dig som är nyanställd eller till dig som vill lära dig mer om Tillväxtverkets arbete för hållbar tillväxt. Utbildningen ger dig en förståelse för hur vi, genom våra program och insatser, bidrar till en hållbar tillväxt i vårt externa arbete med företag och regioner.

Vi kommer även att gå igenom hur hållbarhet integrerats i våra kärnprocesser – och vad som förväntas av dig som medarbetare. Inte minst ställer vi oss frågan: vad är hållbar tillväxt – och är det ens möjligt?

Tid: 9 maj kl. 10.00-12.00

Plats: Utbildningen hålls i lokalen Affärsidén i Stockholm, men du kan även boka en lokal/videokonferens och själv ringa upp och delta genom virtuellt rum 9070. Sjuan i Östersund och Västra hamnen är bokade för er som vill delta från Östersund eller Malmö (Alla ringer 9070).

Anmäl dig senast 5e maj

Anmäl dig till Utbildning i hållbar tillväxtlänk till annan webbplats