Tillväxtverket

Utmaningar för regionalt tillväxtarbete - en diskussion

Regional tillväxt är kantad av en rad utmaningar. Den 19 oktober kommer Ulf Tynelius och Torbjörn Danell från Tillväxtanalys till Tillväxtverket i Östersund för att presentera rapporten Regionala tillväxtpolitiska utmaningar. Rapporten synliggör speciella utmaningar i genomförande av den regionala tillväxtpolitiken.

En del svårigheter handlar sannolikt om regioners egen förmåga och kapacitet, medan andra kan hänföras till ett systemperspektiv och den regionala tillväxtpolitikens inriktning. Oavsett vad svårigheterna beror på finns det ett behov av att diskutera förutsättningarna för ett effektivt genomförande av den regionala tillväxtpolitiken.

Rapporten Regionala tillväxtpolitiska utmaningarlänk till annan webbplats

Tid: 19 oktober kl. 14.00-15.00

Plats: Virtuellt rum 9010 samt lokaler i Östersund, Stockholm, Luleå, Gävle, Göteborg och Örebro finns bokade i dagsläget. Det finns möjlighet att koppla upp sig även från övriga kontor men då bokas lokalen av respektive kontor.

Kontakt och frågor

Isaac Karlsson, anknytning 65 59