Tillväxtverket

Kontakt Upphandling

Lambros Andréasson
08-681 91 45, 072-556 09 96, lambros.andreasson@tillvaxtverket.se

Andreas Luiga
08-681 77 12, 072-516 25 95, andreas.luiga@tillvaxtverket.se

Jimmy Spicer
08-681 91 63, 072-243 33 85, jimmy.spicer@tillvaxtverket.se