Tillväxtverket

Upphandling och inköp

Handledning för att genomföra upphandlingar och inköp. Följ nedanstående steg:

1. Avrop från eget ramavtal?

I första hand ska Tillväxtverkets ramavtallänk till annan webbplats användas.

Instruktion för avrop

2. Avrop från statligt ramavtal?

I andra hand ska statliga ramavtal användas. Dessa finns publicerade på www.avropa.selänk till annan webbplats och på www.esv.selänk till annan webbplats

Instruktion för avrop

3. Genomför upphandling/inköp!

Om ramavtal saknas kan en egen upphandling genomföras.

Instruktion för upphandling/inköp då ramavtal saknas

Inköp från annan statlig myndighet

Tjänster kan köpas från andra statliga myndigheterlänk till annan webbplats utan upphandling.

Instruktion för beställning från annan myndighet

Affärsmässighet

Se alltid till att agera affärsmässigt, oavsett upphandlingens eller inköpets värde:

  • Analysera behovet och tillgänglig marknad
  • Utnyttja befintliga ramavtal
  • Konkurrensutsätt
  • Iaktta de grundläggande principerna för offentlig upphandling