Tillväxtverket

Upphandling och inköp

Handledning för att genomföra upphandlingar och inköp. Följ nedanstående steg:

1. Avrop från eget ramavtal?

I första hand ska Tillväxtverkets ramavtallänk till annan webbplats användas.

Instruktion för avrop

2. Avrop från statligt ramavtal?

I andra hand ska statliga ramavtal användas. Dessa finns publicerade på www.avropa.selänk till annan webbplats

Instruktion för avrop

3. Genomför upphandling/inköp!

Om ramavtal saknas kan en egen upphandling genomföras.

Instruktion för upphandling/inköp då ramavtal saknas

Inköp från annan statlig myndighet

Tjänster kan i vissa fall köpas från andra statliga myndigheterlänk till annan webbplats utan upphandling.

Instruktion för beställning från annan myndighet

Affärsmässighet

Se alltid till att agera affärsmässigt, oavsett upphandlingens eller inköpets värde:

  • Analysera behovet och tillgänglig marknad
  • Utnyttja befintliga ramavtal
  • Konkurrensutsätt
  • Iaktta de grundläggande principerna för offentlig upphandling