Tillväxtverket

Stöd vid konferenser

Här har vi samlat information om stöd som du som arrangör kan få vid konferenser och liknande arrangemang.

Bjud in till ett uppstartsmöte tidigt i planeringen. Bjud alltid in Konferensservice. Vid större/strategiskt viktiga arrangemang – bjud även in en kommunikatör. Rådgör med kommunikationschefen vid behov.

Stöd från Konferensservice

Konferensservice gör alltid följande:

 • Ger råd kring val av lokal och bokar alla externa lokaler.
 • Tar fram och skickar ut en digital inbjudan, utifrån underlag från dig. Fyll i formuläret Digital inbjudan/anmälningslänk här på medarbetarsidorna
 • Tar emot och sammanställer anmälningar samt skriver ut namnbrickor.
 • Bokar roll-ups. Ange vilken/vilka du önskar boka samt under vilka dagar i ett mejl Konferensservice. Se vilka roll-ups som finns här.
 • Ger råd kring catering.

Detta gör Konferensservice i mån av tid:

 • Beställer catering.
 • Hjälper till med registrering och andra praktiska göromål under konferensen.

Kontakt

 • Helena Ericsson, Anknytning 9320
 • Lena Hallstensson, Anknytning 9312
 • konferensservice@tillvaxtverket.se

Stöd från Kommunikation

Större eller strategiskt viktiga konferenser

Vid större/strategiskt viktiga konferenser – kontakta kommunikationschefen och undersök möjligheten att koppla en kommunikatör till arbetsgruppen för konferensen.

För övriga arrangemang gäller följande.

I dessa fall ska du alltid kontakta Kommunikation:

 • Om ni vill att Tillväxtverkets Twitter-konto, eller någon annan av Tillväxtverkets sociala kanaler, ska används under konferensen.
 • Om ni tror att konferensen kan vara av intresse för media.
 • För att få in information i kalendariet på tillvaxtverket.se. Skicka anmälningslänk, text och eventuell bild till Webbgruppen.
 • För att lägga upp material efter konferensen på tillvaxtverket.se. Kontakta Webbgruppen.

I mån av tid kan Kommunikation till exempel även göra följande:

 • Ge råd kring målgrupp, mål, upplägg/koncept och program.
 • Redigera texten till och ta fram bild till inbjudan.
 • Ge råd kring marknadsföring.
 • Ge råd kring fotografering och filmning.
 • Ge råd kring exponering av vårt varumärke.
 • Ge råd kring stöd till talare och moderator.

Stöd från GD-stab

Frågor om GD:s medverkan

Vid större konferenser och vid strategiskt viktiga arrangemang, fråga alltid om GD har möjlighet att medverka på något sätt. Ställ frågan via Susanne Jansson, GD:s sekreterare.

Underlag när GD medverkar på scen

När du förbereder underlag till GD kontakta Klas Rabe på GD-stab. Läs mer om underlag till GD via länken nedan.

Underlag till GD

Medverkan från minister eller statssekreterare

Kontakta Susanne Jansson, GD:s sekreterare, om ni tror att en minister och/eller statssekreterare kan vara intresserad av att medverka. Denna typ av frågor ska alltid ställas via GD eller GD-stab om inte annat överenskommes.

Stöd från externa leverantörer

Här listar vi externa leverantörer som kan anlitas vid konferenser. Kontaktinformation etc. finns i avtalsdatabasen.

Konferensbyrå

Vid större evenemang, och vid arbetstoppar för Konferensservice, kan Reachem AB anlitas. Rådgör som regel med Konferensservice innan kontakt med Reachhem AB.

Upplägg och koncept

Kommunikationsbyråerna Gullers och Blomquist Communication kan anlitas för att ta fram eller slipa på upplägg och koncept för konferenser eller möten. Rådgör alltid med en kommunikatör innan du tar kontakt med någon av byråerna.

Stöd till talare

Gullers kan anlitas för att ta fram eller slipa på budskap och/eller framförande. Blomquist Communication kan anlitas för att kvalitetssäkra Powerpointpresentationer. Rådgör alltid med en kommunikatör innan du tar kontakt med någon av byråerna.

Reportage

Blomquist Communication kan anlitas för att skriva reportage från konferenser eller möten. Rådgör alltid med en kommunikatör innan du kontaktar Blomquist Communication.

Nya roll-ups, vepor etc.

Nya roll-ups, vepor etc. kan också beställas via externa leverantörer. Rådgör med en kommunikatör.