Tillväxtverket

Hållbara möten

Litet barn som håller ett löv framför ansiktet

Här hittar du våra riktlinjer för hållbara konferenser och möten.

För vi ska vara trovärdiga i vårt arbete för hållbar tillväxt så krävs det att vi lever som vi lär – till exempel när vi arrangerar konferenser och andra möten.

Hållbarhet är integrerat i vår generella checklista för konferenser, men på denna sida hittar du alla hållbarhetstips samlat. Gå till den generella checklistan.

Planera

 • Mångfald i innehållet. Säkra att olika gruppers perspektiv och förutsättningar speglas i programmet - utifrån kön, bakgrund och ålder. Ta ställning till vilka andra mångfaldsperspektiv som är särskilt viktiga för frågan. Några exempel: Att spegla utvecklingen i olika delar av landet, i samhällen av olika storlek, i olika branscher och i olika företagsformer. 

Boka medverkande

 • Mångfald på scenen. Säkra att fördelningen mellan män och kvinnor i olika roller är jämn, både vad gäller antal personer och taltid. Samt att det om möjligt finns personer med utländsk bakgrund och i olika åldrar representerade. Ta ställning till om det finns fler mångfaldsperspektiv som ni vill se representerade på scen: Några exempel: Människor från olika delar av landet, från samhällen av olika storlek, från olika branscher och från olika företagsformer.
 • Utmana gärna normer. Lyft till exempel fram män i yrken där kvinnor främst verkar och vice versa. Svårt att hitta rätt person? Ta hjälp av ditt nätverk!

Boka lokal och teknik

 • Webbsändning? Rekommendationen är att alltid erbjuda möjlighet att ta del av öppna konferenser via webben, i realtid och/eller efteråt.
 • Hållbara resor. Säkra att det finns möjlighet att ta sig till lokalen med tåg och annan kollektivtrafik. Se till att start- och sluttider är anpassade till detta.
 • Tillgänglighet. Säkra att just de rum/ytor vi använder är tillgänglighetsanpassade, (mikrofon, hörslinga, rullstolsanpassning etc.).
 • Dekorationer. Använd växter och material som kan återanvändas. Undvik till exempel snittblommor och ballonger.

Boka mat och dryck

 • Val av mat. Beställ vegetarisk mat i första hand. I andra hand fisk eller fågel. Fråga efter råvaror i säsong och gärna ekologisk och närproducerad.
 • Val av dryck och frukt. Beställ kranvatten som serveras i karaff. Fråga efter frukt i säsong och gärna ekologisk och närodlad. Fråga efter ekologiskt och rättvisemärkt kaffe och te.  
 • Informera. Se till att det finns skyltar som berättar vad det är för mat och att den är ekologisk/rättvisemärkt/närproducerad.
 • Inga engångsartiklar.

Marknadsför

 • Tilltala alla. Säkra att inbjudan tilltalar personer med olika bakgrund och förutsättningar. Undvik stereotyper. Rådgör med en kommunikatör om möjligt.
 • Nå alla. Konferensen marknadsförs så att vi når personer med olika bakgrund och förutsättningar (till exempel kön, ålder och utländsk bakgrund).

Arrangera

 • Lika talutrymme. Vid paneler och liknande, be moderatorn vara uppmärksam på att alla deltagare har möjligt att få lika talutrymme.
 • Digital information. Program och annan information till deltagare ska som regel vara digital, och inte delas ut i pappersform.
 • Godstransporter. Samordna eventuella godstransporter och välj ett miljövänligt transportsätt.
 • Gåva till medverkande? Behövs verkligen en gåva? Om ja, ge i första hand bort en tjänst istället för en sak. En fysisk gåva ska vara miljövänliga (till exempel tillverkad av återvunnet material) och gärna rättvisemärkt. Följ våra interna representationsregler. Ett presentkort måste till exempel avse en bestämd vara eller tjänst och får inte gå att bytas mot pengar. Utlägg redovisas i Primula.

Följ upp

 • Bryt ner enkätsvar. Hur väl lyckades ni nå personer i olika målgrupper och vad tyckte olika målgrupperna om konferensen? Riktlinjer för hur vi bryter enkätsvar på kön, ålder och bakgrund finns under mångfaldsuppföljning i handläggarstödet.
 • Återvinn. Säkra att allt material återanvänds eller återvinns.


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.
Vi har tyvärr inte möjlighet att svara på frågor via formuläret.