Tillväxtverket

Beställning av extern lokal

Här gör du en beställning av extern lokal.

Beställare
Beställare


Vi förhåller oss till avropa.seGlöm ej interna deltagare.
Önskad möblering (Välj "annat" om inget av de övriga alternativen passar för ditt möte och ange önskemål om möblering) * (obligatorisk)
Önskad möblering (Välj "annat" om inget av de övriga alternativen passar för ditt möte och ange önskemål om möblering)Om ja. Ange hur många, önskade tider och antal deltagare per grupprum

Se alternativ på möblering ovan. Skriv vilken möblering du önskar. Önskar du olika möblering i grupprummen, vänligen ange dina val.

Exempelvis behov av högtalare, lånedator, mikrofoner eller om lokalen ska vara i anslutning till lokaltrafik.

Ange om måltider ska serveras och ungefärliga tidsangivelser