Tillväxtverket

Visitkort

Här hittar du uppgifter om vad ditt visitkort bör innehålla och hur du beställer det.

Uppgifter på visitkortet

Uppgifter som är obligatoriska:

  • Telefonnummer
  • SMS/Mobilnummer
  • E-mejladress
  • Ort

Valbara uppgifter:

  • Avdelning, och/eller Enhet
  • Titel. Din chef beslutar vilken eventuell titel som ska stå på kortet.

Om EU-logotypen ska vara med på visitkortet så trycks Tillväxtverkets logotyp i blått. På kort utan eu-logotyp varierar vi mellan blå, grön och lila. Det är inte möjligt att välja färg.

Exempel på visitkort

Visitkort med blå logotypPDF

Visitkort med grön logotypPDF

Visitkort med lila logotypPDF

Beställ visitkort

När du beställer visitkortet ska du också uppge ditt kostnadsställe.

Beställ visitkort genom Easit/Intern servicelänk till annan webbplats