Tillväxtverket

Specifikt för webbtexter

För att få ut det bästa med din webbtext, så att du når fram till den som ska läsa den behöver du också skriva effektivt och anpassa texten för läsaren. Du behöver också fundera på hur du sökoptimerar och mobilanpassar din text. Här finns konkreta råd att följa och ta hjälp av.

Effektiva meningar och ord

Här får du tips om hur du skapar effektiva meningar som är lätta att förstå.

Skriv ur läsarnas perspektiv

Läsarna vill veta vad som gäller för dem, inte hur Tillväxtverket arbetar. Skriv alltså ur läsarnas perspektiv.

  • Exempel: Du kan få stöd … i stället för Vi ger stöd …

Tumregel: Det första du:et i texten ska komma före det första vi:et (eller annat läsarord respektive avsändarord).

Tala direkt till läsaren

Använd du-tilltal eller direkta uppmaningar.

  • Exempel: Ansök senast den 15 april. Du kan fylla i blanketten på skärmen.

Tala om vem som gör något

Tala alltid om vem som gör något i texten. Annars får läsaren gissa – och gissar kanske fel. Undvik det genom att använda tydliga subjekt och undvika passiva formuleringar.

  • Exempel: Tillväxtverket och länsstyrelserna samråder regelbundet.

Sätt det viktigaste verbet tidigt i meningen

Verbet är viktigt i meningen, och bör därför komma tidigt.

  • Exempel: Vi vet att stöden är viktiga för många företag istället för Att stöden är viktiga för många företag vet vi.

Visa hur meningarna hänger ihop

Använd många sambandsord för att visa hur dina meningar hänger ihop.

  • Exempel: alltså, dessutom, däremot, därför, eftersom, men, också, vidare.

Välj verb för en mer levande text

Välj verb i stället för substantiv. Det gör texten mer levande och mindre formell. Läsarna tar också snabbare till sig textens budskap.

  • Exempel: att fylla i projektansökan i stället för ifyllande av projektansökan, att ansöka i stället för ansökning.

Välj korta och konkreta ord

Välj alltid så korta och konkreta ord som möjligt, om betydelsen är densamma.

  • Exempel: om eller för i stället för angående och avseende, få i stället för erhålla, finnas i stället för föreligga.

Skriv hellre flera korta meningar än en lång

Långa meningar med mycket information är svårlästa. Skriv därför hellre flera korta meningar med tydliga samband sinsemellan.

Förtydliga med konkreta exempel

Konkreta exempel gör det betydligt lättare för läsarna att förstå hur du tänker. Beskriv ett vanligt fall, som är relevant för kanske 80 procent av läsarna att förhålla sig till. Utgå från läsarnas frågor.

Kontrollera och bearbeta texten

Planera in tid för att granska och bearbeta ditt utkast. Se till att texten blir språkgranskad enligt klarspråksprinciperna och enligt skrivreglerna.

Länka vidare, sökoptimera och mobilanpassa texten

Länka vidare på ett användbart sätt

När du länkar vidare, se till att läsarna hamnar på ett bra ställe där de direkt kan fortsätta läsa eller hitta vad de söker. Se upp så att Tillväxtverket inte länkar till andra organisationer som nästan direkt länkar tillbaka till oss.

Skriv länkarna så att användarna förstår vart länken leder även när den är lyft ur sitt sammanhang. På webben skummar vi ofta igenom information och blicken fastnar på avvikelser såsom rubriker, markerade ord och länkar. Tydliga och informativa länkar gör att besökarna snabbare hittar den information de söker.

Undvik länkar med ordet Läs... Då kommer alla länkar att börja likadant, och det blir svårare för läsarna att särskilja olika länkar. Länka i stället de viktigaste orden i meningen.

Sökoptimera texten så att läsarna hittar rätt

Många hittar till våra webbplatser via sökmotorer, till exempel Google. Därför måste du hjälpa sökmotorerna att prioritera din text så att den hamnar högt upp vid en sökning.

Välj ut några viktiga ord som du tror att läsarna använder och kontrollera att de står på olika ställen i texten. Se särskilt till att de står i menyer och rubriker, men också i ingressen och brödtexten. Och gärna i länken också.

Just huvudrubriken på sidan lägger sökmotorerna extra vikt vid. Därför har du mycket att vinna på att läsarnas ord finns med där.

Det går bra att böja orden. Det kan sökmotorerna hantera.

Använd även sökord som inte är helt korrekta

Om en kommun har texter om förskolor men många besökare söker på dagis bör ordet dagis göra att sökträfflistan visar förskolesidorna. Det går att lösa tekniskt, men det är bra för sökträffarna om ordet faktiskt dyker upp i texten på sidan. Ju tidigare desto bättre.

I texten ska du alltså se till att använda de ord som läsarna brukar söka på, även om det inte är helt rätt ord i din mening. Annars finns en risk att läsarna inte hittar till rätt text. En lösning är att skriva förklaringar av typen Här kan du läsa om våra förskolor (dagis).

Skriv så att man kan läsa på mobilen

Vi har mycket att vinna på att skriva mer effektivt, så att besökarna kan läsa bra även på en liten skärm som mobilen eller surfplatta.

Sikta på att sidans viktigaste information eller slutsatser finns i de första fyra meningarna. Därefter kan det vara bra att kort berätta vad som finns längre ner på sidan, och vilka andra sidor som kan vara relevanta om man har närliggande frågor. Därefter kan det absolut komma en lång text, bara du har gett det viktigaste först och skapat relevanta förväntningar inför det som kommer längre ner.

Kolla alltid hur det blev

Du är inte klar med publiceringen förrän du har gått in och granskat din text på webben, i formen och strukturen. Hur ser den ut, hur känns den? Normalt ser du direkt några saker du behöver fila på.

Be gärna någon mindre insatt att läsa också, och se vad som kan bli tydligare. Webbredaktionen ger gärna återkoppling.

Pröva alltid att själv gå in på dina webbsidor med olika webbläsare, mobiler och surfplattor, för att se hur det kan se ut för olika besökare.

Be om lov när du använder andras texter eller bilder

Använd i första hand länkar om du vill hänvisa till texter som är publicerade på något annat ställe, till exempel hos andra myndigheter. Om du ändå vill kopiera hela eller delar av en text bör du dels be om lov, dels ange källan.

Var också försiktig om du vill publicera personuppgifter på webben. Se till att inte bryta mot personuppgiftslagen. Du får till exempel inte publicera bilder på någon som inte har samtyckt till det. Fråga webbredaktionen om du är osäker.

Namnge filer på rätt sätt

För att vi ska ha begripliga och likadana filnamn över tid måste du se till att dokumentet du länkar till har så tydligt filnamn att man förstår av filnamnet vad dokumentet innehåller.