Tillväxtverket

Skriva en rapport

Arbetet med att ta fram en rapport är indelat i fyra faser - skriva, formge, publicera och sprida. Vi skiljer på rapporter som vi skriver själva och rapporter som vi beställer av en konsult (konsultrapport).

Så här gör du en rapport som du skriver själv (SNURRA Jenny Illustrationer)

1.Använd rapportmallen.

2.Skriv enkelt - om du vill att din rapport ska bli läst

3.Korrekturläs – för att det är ditt ansvar att rapporten är korrekt

4.Välj en rubrik som lockar till läsning

5.Kontakta kommunikatör för formgivning, publicering och spridning.

För rapporter till regeringen - använd särskild mall i Word.

Utgivna rapporter hittar du under Våra tjänster / Publikationer.

Så här gör vi egna rapporter

Skriva


 • Använd rapportmallen i Word. Se instruktionsfilm och skriftlig instruktion som du hittar i SupportOnline.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster I filmen lär du dig hur du använder formatmallar, uppdaterar innehållsförteckning och infogar tabeller samt bilder på bästa sätt.
 • Skriv enkelt och begripligt om du vill att din rapport ska bli läst. Se skrivtips nedan. Använd klarspråk och testa din text med Klarspråkstestetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Rubriken är mycket viktig och ska locka till läsning. Skriv den gärna som en överrubrik och underrubrik, exempelvis XXXXX
 • Korrekturläs rapporten. Det är handläggarens ansvar att fakta är korrekt, språket begripligt och att inga stavfel finns. Därför ska du noga korrekturläsa din rapport innan formgivning. Observera: Du kan inte gå vidare till formgivning innan rapporten är korrekturläst.

Klarspråk är myndighetstexter skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt språk.
Klarspråk handlar om demokrati: att alla ska ha tillgång till och rätt att förstå vad som står i texter som skrivs av myndigheter. Det är ditt ansvar som handläggare att rapporten har ett begripligt språk. Behöver du hjälp med klarspråk och korrekturläsning så köper du tjänsten av en konsult. Statligt ramavtal finns.


Skrivtips (till snurra Gabriella)

 • Gör det enkelt för läsaren att ta till sig innehållet. Fokusera på
  vad läsaren är intresserad av.
 • Var varsam om läsarens tid. Skriv kort. Krångla inte till det. Inspirera och överraska.
 • Skriv aktiva meningar. Skriv ”Tillväxtverket utvärderar” istället för ”projektet utvärderades”.
 • Skriv ut alla förkortningar.
 • Arbeta aktivt med rubriker. Låt mellanrubrikerna berätta om innehållet.

Formge

Nu har du en rapport som är skriven i rätt mall, korrekturläst och helst klarspråksgranskad. Det är dags för formgivning.

 • Skicka den färdigskrivna och korrekturlästa rapporten till en ämneskommunikatör för att få publikationsnummer och framsida.

Publicera

När rapporten är formgiven beställer kommunikationsavdelningen en e-bok av extern leverantör och publicerar den på tillvaxtverket.se. Det kan ta upp till en vecka. (Pdf-knappen tas bort.)

Sprida innehållet

Att kommunicera kunskap och insikter ur rapporten är kanske viktigast av allt. Ämneskommunikatören hjälper dig med budskap och kanalval.

Så här arbetar vi med konsultrapporter ( Jenny)

Skriva


 • Kan publiceras på tillvaxtverket.se/publikationer som e-bok. Om den ska spridas avgörs av respektive handläggare/enhet.Tydligt angivet på webben: ”Utgiven av XXX. Beställd av Tillväxtverket.”
 • ‐Beställd av logga finnas synlig på förstasidan (i ett hörn) + standardskrivning i samband med förord, sammanfattning eller på sidan 2.
 • Skrivs i konsultetens egen mall
 • + beställ logga

Skrivtips konsultrapporter
Om du inte själv skriver rapporten, utan du beställer den från en konsult, bör du ställa krav på att texten ska uppfylla språklagens intention och följa Språkrådets klarspråksprinciperlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Formge

Konsulten formger i egen mall

Publicera

När rapporten är formgiven beställer kommunikationsavdelningen en e-bok av extern leverantör och publicerar den på tillvaxtverket.se. Det kan ta upp till en vecka. (Pdf-knappen tas bort.)

Sprida innehållet

Att kommunicera kunskap och insikter ur rapporten är viktigt. Ämneskommunikatören hjälper dig med budskap och kanalval.

Kontakt

Jenny Weimerbo