Tillväxtverket

Rapporter och publikationer

Kunskap är en viktig del av Tillväxtverkets arbete. Här hittar du råd om att jobba effektivt med att ta fram rapporter och publikationer. De handlar både om texten och formen.

Vi skiljer mellan rapporter som vi publicerar på webben under "Publikationer" och rapporter som går till regeringen. Dem publicerar vi inte, de ligger som dokument i Rapporter till regeringen på webben.

Arbetet med att ta fram en publikation är indelat i fyra faser: skriva, formge, publicera och sprida. Vissa skriver själva och vissa beställer vi av konsult (konsultrapport).

Utgivna rapporter hittar du under Våra tjänster / Publikationer

Rapport som ska bli en publikation

Skriva

Innan du börjar skriva, måste du veta om en byrå ska formge hela din publikation eller bara framsidan. Det avgör om du ska använda rapportmallen eller ett vanligt worddokument.

Skriv i rapportmallen

Se instruktionsfilm och skriftlig instruktion som du hittar i SupportOnline.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster I filmen lär du dig hur du använder formatmallar, uppdaterar innehållsförteckning och infogar tabeller samt bilder på bästa sätt.

Skriv klarspråk

Skriv enkelt och begripligt för att din publikation ska bli läst. Tänk på att skriva lockande rubriker och mellanrubriker. Använd klarspråk. Kommunikation kan hålla en kortare utbildning i att skriva klarspråk i starten av arbetet.

Här får du konkreta råd om klarspråk, effektiva texter och konsten att skriva rubriker

Korrekturläs

Det är ditt ansvar att fakta är korrekt, språket begripligt och att det inte finns några stavfel. Den måste vara språkgranskad innan du skickar till byrå, eftersom korrektur blir dyra i formgivningen.

Behöver du hjälp med korrekturläsning, köper du tjänsten av en konsult. Statligt ramavtal finns.

Formge

Nu har du en rapport som är skriven i rätt mall, korrekturläst och klarspråksgranskad. Om den är skriven i rapportmallen, skicka den till din ämneskommunikatör för att få publikationsnummer och framsida.

Om byrå ska formge hela rapporten, skicka hela underlaget för redigering. Även här är ämneskommunikatören din kontakt.

Publicera

När publikationen är klar publicerar kommunikation den på sidan Publikationer. beställer kommunikationsenheten en e-bok för tillgänglighet och publicerar den på tillvaxtverket.se/publikationer. Det kan ta upp till en vecka. Verksamheten som tar fram rapporten står för kostnaden.

Sprida innehållet

Att kommunicera kunskap och insikter ur rapporten är viktigt. Kommunikationsenheten kan ge stöd kring budskap och kanalval. Kontakta din ämnes

Konsultrapport i fyra faser

Skriva

Om du inte själv skriver rapporten, utan beställer den från konsult, ska du ställa krav på att texten ska följa Språkrådets klarspråksprinciperlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Formge

Konsulten formger i egen mall. Konsulten är utgivare av rapporten. (Ska Tillväxtverket vara utgivare - se Egen rapport ovan.

För att tydliggöra kopplingen till Tillväxtverket ska nedanstående punkter alltid vara med:

  • Logotypen ”Beställd av Tillväxtverket” finnas synlig på förstasidan (i ett hörn).
  • Formuleringen ”Denna rapport är beställd av Tillväxtverket. Analys och slutsatser i rapporten är författarens.” stå på sidan två eller i samband med förord eller sammanfattning.

Publicera

Externa rapporter som vi beställt kan publiceras på tillvaxtverket.se/publikationer som e-bok. Om den ska spridas avgörs av respektive handläggare/enhet.

Istället för att publicera konsultrapporten som en tillgänglighetsanpassad pdf kommer kommunikationsavdelningen att beställa en e-bok /responsiv html-fil. Denna bekostas av respektive enhet som beställt rapporten. Kommunikationsavdelningen beställer och publicerar. Det kan ta upp till en vecka.

Sprida innehållet

En rapport som myndigheten har beställt av en konsult kan, efter önskemål från beställaren, publiceras  på tillvaxtverket.se/publikationer i konsultens egen mall.

Att kommunicera kunskap och insikter ur rapporten är viktigt. Kommunikationsenheten kan ge stöd kring budskap och kanalval.

Annat informationsmaterial

Vi arbetar alltid digitalt först, men möjlighet finns om nödvändigt att göra tryckt information.