Tillväxtverket

Publikationer

Publikationer är samlingsnamnet för rapporter och informationsmaterial. Läs om hur du gör en rapport och hur du hittar framtagna publikationer.

Ta fram och kommunicera en rapport

Skriv rapporten i rapportmallen

Du skriver din rapport i mallen Rapporter som du hittar bland mallar i Word.

Framsida
Numera formger vi bara framsidan på rapporten. Resten av rapporten utgörs av din word-fil.

Rapporter kan av särskilda skäl (exempelvis rapporter som är varumärkesbyggande flaggskepp) formges i sin helhet, vilket beslutas av kommunikationschefen.

Så funkar Word-mallen
Det finns en instruktionsfilm för rapportmallen på nio minuter samt en motsvarande skriftlig instruktion som du hittar i SupportOnline.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Du lär dig hur du använder formatmallarna, uppdaterar innehållsförteckningen och infogar tabeller och bilder på bästa sätt.

Rapporter av konsulter

Att låta en konsult ta fram en rapport eller liknande innebär ett vägval redan vid beställning vad gäller utgivning och publicering:

Kunskap av värde för flera = Tillväxtverkets mall
Bedömer du att den planerade rapporten innehåller kunskap av värde för andra än Tillväxtverket och att rapporten därmed ska ges ut av Tillväxtverket behöver den skrivas i vår rapportmall. Exempel på rapporter av värde för andra kan vara kartläggningar, undersökningar, analyser och sammanställningar. Bedömningen görs av dig och din chef. Även eventuell presentation görs med fördel i Tillväxtverkets PowerPoint-mall.

 • Publiceras på Tillväxtverkets webbplats.
 • Aktiv spridning, ex sociala medier, möjlig.

Internt kunskapsunderlag = konsultens mall
Dokument från konsulter som utgör internt kunskapsunderlag ges vanligen inte ut av oss som en rapport. Därmed gäller konsultens mall. Internt kunskapsunderlag kan vara följeforskning och granskningar.

 • Publiceras ej på Tillväxtverkets webbplats
 • Sprids till berörda.

Skrivtips konsultrapporter
Om du inte själv skriver rapporten, utan du beställer den från en konsult, bör du ställa krav på att texten ska uppfylla språklagens intention och följa Språkrådets klarspråksprinciperlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv med fördel in ovanstående kring språk och mall i din avropsförfrågan, och skicka samtidigt med mallen. Se även Skrivtips nedan.

Skrivtips

Som skribent/beställare ansvarar du för all fakta och formuleringar, inklusive korrekturläsning med koll av stavfel. Läs mer om din roll nedan under Handläggarens ansvar i rapportprocessen

Här är några skrivtips:

 • Gör det enkelt för läsaren att ta till sig innehållet i din rapport. Fokusera på
  vad läsaren är intresserad av och vilka frågor du tror att hen vill ha svar på.
 • Var varsam om läsarens tid. Skriv inte längre än vad ämnet kräver.
  Krångla inte till det. Låt gärna texten vara inspirerande och ibland lite överraskande.
 • Hjälp läsaren att få veta vem som gör vad. Skriv aktiva meningar så långt det går, till exempel ”Tillväxtverket” och ”vi” istället för passiva former (verb med s på slutet). Skriv alltså hellre ”Tillväxtverket utvärderar” istället för ”projektet utvärderades”.
 • Skriv ut alla förkortningar.
 • Skriv inte längre än vad ämnet kräver.
 • Arbeta aktivt med rubriker, både mellanrubriker och titeln på rapporten.
  Låt mellanrubrikerna berätta om innehållet som kommer i texten, använd aktiva verb för att lyckas.

Du kan testa hur begriplig din text är med Klarspråkstestetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Framsida, färdig rapport och tillgänglighetsanpassning

Du vänder dig dig till kommunikationsavdelningen för att ta fram en rapportframsida som respektive enhet bekostar. Du behöver ha ett förslag på kort titel och eventuellt andra organisationers logotyper till hands. Från kommunikationsavdelningen får du också ett publikationsnummer och ISBN-nummer till rapporten.

Till höger ser du ett exempel på en framsida med en så kallad temaillustration på.

Kommunikatörerna sammanfogar rapportens två delar och publicerar detta som en pdf för utskrift och html-fil/e-bok (som ersätter en tillgänglighetsanpassad pdf).

Handläggarens ansvar i rapportprocessen

 • Använda rapportmallen (word) och följa instruktionerna.
 • Ansvara för att konsult använder vår rapportmall om rapporten ska ges ut av myndigheten.
 • Ta tidig kontakt med ämneskommunikatör kring framsida, publikationsblankett och
  -nummer samt planering av spridning.
 • Ansvara för all fakta och innehåll (inklusive utformning av tabeller och diagram)
 • Ansvara för språk och formuleringar, inklusive korrekturläsning med koll av stavfel. Avropa eventuell språkgranskning och korrekturläsning.
 • Skicka färdig rapportinlaga och ifylld publikationsblankett till ämneskommunikatör.

Kommunikatörens ansvar i rapportprocessen

 • Se till att sammanfattning och förord kommunicerar slutsatser och budskap tydligt samt att rapportens titel är relevant och intresseväckande.
 • Kolla att inlagan följer word-mallen.
 • Ta fram rapportframsida och sammanfoga rapportens delar. Beställa tillgänglig e-bok och eventuell tryckning. Publicera rapporten.
 • Kommunicera kunskap, insikter och resultat ur rapporten tillsammans med handläggaren på olika sätt.

Rapport till regeringen

Om du ska skriva en rapport till regeringen finns det en särskild mall i Word för detta. Dessa rapporter läggs inte ut på webbplatsen eller i webbshopen.

Hitta/beställa en publikation

Redan publicerade publikationer hittar du på webben och i webbshopen.

Publikationer på tillvaxtverket.seöppnas i nytt fönster
Här hittar du alla digitala publikationer som producerats från och med 2015 och framåt.

Webbshopenlänk till annan webbplats fungerar som arkiv för äldre trycksaker (före 2015) samt tjänst för att beställa eventuella tryckta versioner. Här finns även mycket av det som gjordes under Nutek-tiden. Numera trycker vi väldigt lite material, utan har dem endast digitalt för nedladdning och för läsning på skärm som responsiv html-fil/e-bok.

Behöver du hjälp med att hitta en publikation - kontakta Marita Höglund.

Kontakt

Jenny Weimerbo