Tillväxtverket

Press och sociala medier

Medier är viktiga för oss. Kontakter med medier kan bidra till att fler känner till nyttan med vår verksamhet. Därför ska vi ha goda relationer med medier. Vi informerar snabbt och korrekt och är så öppna som möjligt om vår verksamhet.

Kontakt med media

På Tillväxtverket uttalar sig den medarbetare som bäst känner till ärendet eller verksamheten som journalister ställer frågor om. Om det gäller övergripande frågor om organisationen är det i första hand generaldirektören eller avdelningschefer som uttalar sig. Om du är osäker, rådgör med pressansvarig.

Pressansvarig svarar på frågor från medier och förmedlar nyheter om Tillväxtverket till medier. Men en lika viktig del i arbetet är att följa verksamheten, ta reda på beslut och planer för att sedan kunna ge stöd och förbereda chefer och talespersoner på att berätta om det som är aktuellt.

Det finns flera möjligheter att sprida nyheter om Tillväxtverket. Kontakta pressansvarig om du vill ha stöd och råd när det gäller kontakter med medier.

Du kan läsa mer om hur Tillväxtverket arbetar med medier i vår mediestrategi.

Pressansvarig

Pressansvarig ansvarar för press/mediefrågor och myndighetens sociala kanaler. Leder även nyhetsarbetet i en redaktion tillsammans med ämneskommunikatörerna.

Nyhetsarbete i redaktionsform

För att fånga upp, värdera och prioritera nyheter på ett systematiskt sätt arbetar vi på Kommunikation med detta i form av en nyhetsredaktion. Det är ett effektivt sätt att jobba för att skapa ett stabilt, intressant och relevant nyhetsflöde i våra kanaler.

Susanne Daregård är pressansvarig på Tillväxtverket. Om du vill skicka ut ett pressmeddelande eller på andra sätt nå ut till medier, kontakta Susanne

Om du har frågor eller behöver stöd i förberedelser inför en intervju kan den pressansvariga också vara till förfogande.

Sociala medier

Tillväxtverket finns i flera sociala kanaler. Det ger oss möjlighet att på ett enkelt sätt nå våra prioriterade målgrupper, bidra med kunskap, interagera och berätta om nyttan med vår verksamhet.

Tillväxtverket använder sociala medier för att:

  • nå ut med nyheter
  • bidra med kunskap
  • omvärldsbevaka, fånga upp diskussioner och händelser som berör oss
  • interagera med våra målgrupper

Kontakt

Vill du kommunicera genom våra sociala kanaler? Skriv en kort text, länk till information på webben och eventuellt bild.

Skicka till: Susanne Daregård

Riktlinjer

Riktlinjer för sociala kanaler hittar du under fliken Kommunikation på sidan Policy och riktlinjer

Kontakt

Susanne Daregård, pressansvarig
Anknytning: 9215 sms: 070-601 92 15