Tillväxtverket

Presentations­material

Här finns information om våra klara  PowwrPoint-presenterationer, råd kring hur du göra dina egna, färdiga texter om myndigheten på svenska och engelska samt bilder på våra rullplanscher/rollups.

Klara PPT-presentationer


Du hittar klara presentationsbilder direkt i PowerPoint. I funktionen QuickSlideBuilder till höger på skärmen finns de. Mer information i instruktionssida för nya presentationer.

Notera att du behöver använda den på datorn installerade versionen av PowerPoint för använda denna funktioner, inte webbversionen PowerPoint Online. (Detsamma gäller också för att komma åt Tillväxtverkets mallar.)

Vill du också lägga upp en presentation? Ta i så fall kontakt med någon på kommunikationsavdelningen.

Gör egna PPT-presentationer

Använd mall i Powerpoint, under Arkiv - Nytt. Läs instruktionssidorna i en ny presentation.

Välj mellan våra olika mallar:

 • Svensk
 • Engelsk
 • Svensk med EU-logotyp
 • Engelsk utan EU-logotyp

Alla finns i våra profilfärger lila, grönt och blått.

Råd och tips

 • Tänk på mottagaren och använd inte presentationen som ditt talarmanus. Använd anteckningsfältet för utvecklat talarstöd.
 • Begränsa antalet textpunkter - max 6 stycken.
 • Undvik understrykningar och kursiveringar.
  Korrekturläs noga.
 • Använd gärna bilder och illustrationer. Se instruktionssidan i mallen.
 • Titel, datum eller sidnumrering visas inte i presentationen. Vill du lägga till det går du in under Visa och Sidhuvud- och sidfot.
 • Vid samarbete med en annan organistation använder kan du inleda med layoutsidan Förstasida utan bild som saknar grafiska element (lila trianglar). Lägg till övriga orgnisationers logotyper i sidfoten

Bild i din presentation

Du infogar bilder och illustrationer från vår bildbank via ”Infoga bild – Bildarkivet” i menyn under Infoga. Klicka där och du kommer direkt till bildbanken. För bild på förstasidan gäller samma sätta som tidigare. Se också instruktionssidorna. 

Film i din presentation

Det finns två sätt att infoga film i presentationen, beroende på om du säkert vet att du har internetuppkoppling vid visningen. Du hittar Tillväxtverket-filmer på Youtubelänk till annan webbplats.

Filmvisning med uppkoppling

Ladda ned filmen på ditt skrivbord. Öppna power-point och välj en layout med filmfunktion. Klicka på ikonen och infoga filmfilen. Testa i bildspelslä

Filmvisning utan uppkoppling

För att komma åt din presentation även utan uppkoppling bör du spara den och filmen på skrivbordet, lämpligen i en ny mapp.

Gör så här:

 1. För att infoga filmen i presentationen väljer du Infoga /Video /Video på fil. Sök fram filmen på skrivbordet och välj infoga.
 2. När du markerar filmen får du i meny-raden upp fliken Videoverktyg /Uppspelning. Du kan välja att spela upp filmen automatiskt när du byter bild, eller att lägga filmen som ett "foto" på en PPT-bild vilket ger dig möjlighet att skriva text i anslutning till filmen. Du väljer att starta automatiskt eller vid klickning.
 3. Uppspelning vid klickning betyder att du själv behöver klicka med pilen mitt på videon (ej på startsymbolen). När videon är klar klickar du som vanligt fram till nästa bild så fortsätter presentationen.
 4. Kryssa i Spela upp i helskärm under fliken Videoverktyg /Uppspelning.
 5. Spara presentationen i mappen på skrivbordet.
 6. Testa presentationen. Att i presentationens visningsläge spela igenom videoklippet är att rekommendera för att "ladda in" filen och minskar risken för exempelvis hackning vid nästa visning.
 7. Gör eventuell säkerhetskopia på presentation och film och spara vid behov på USB-minne.

  Filen behöver vara en wmv-fil (windows media video) för att det ska fungera optimalt.

Färdiga presentationstexter

Här finns korta texter som presenterar myndigheten, på svenska och engelska.

En mening om oss (vårt huvudbudskap)

Tillväxtverket stärker Sverige genom att stärka företagens konkurrenskraft

Alternativt

Vi stärker Sverige genom att stärka företagens konkurrenskraft.

Kort presentationstext (huvudbuskap och underbudskap)

Tillväxtverket stärker Sverige genom att stärka företagens konkurrenskraft. Vi förbättrar möjligheterna för företag att växa och de långsiktiga förutsättningarna för näringslivets utveckling. Vi förbättrar också regionernas förutsättningar att växa och utvecklas.

Med kunskap om företags och regioners behov bygger vi nätverk för samarbete och finansierar insatser som stärker näringslivet. Vårt största enskilda uppdrag är att bidra till att EU-medel investeras i projekt för regional tillväxt och sysselsättning.

Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till Näringsdepartementet. Vi har cirka 390 medarbetare på nio orter. Vår generaldirektör heter Gunilla Nordlöf.

PÅ ENGELSKA

Två meningar om oss

The Swedish Agency for Economic and Regional Growth is a national agency tasked with promoting entrepreneurship and regional growth. We work proactively to strengthen the competitiveness of Swedish enterprises.

Kort presentationstext

The Swedish Agency for Economic and Regional Growth is a national government agency tasked with promoting entrepreneurship and regional growth. Our mission is to strengthen the competitiveness of Swedish enterprises. We target small and medium-sized enterprises (SMEs) or future entrepreneurs directly and work to improve the general framework for doing business.

The agency’s most important tools are knowledge, networks and financing. Based on our knowledge of the requirements for enterprises and regions to grow, we build networks for cooperation and finance initiatives that strengthen the business sector.

The Swedish Agency for Economic and Regional Growth has 390 employees working in nine locations around Sweden. Our head office is in Stockholm.

Our business idea

We work proactively to strengthen the competitiveness of Swedish enterprises. We strive for better conditions for both entrepreneurship and the development of attractive regional environments in which business can flourish.

Our vision

A growing number of entrepreneurs and enterprises with the ambition, capacity and courage to grow and thrive.

Rullplanscher (roll-ups)

För att presentera Tillväxtverket på konferenser och seminarier finns det rullplanscher för utlåning.

De första tre raderna på rullplanscher används med fördel tillsammans, men kan även användas ensam. Om du använder endast en av dem, använd den som här nedan visas till höger. En uppsättning av de lila finns på alla kontor. På kontoret i Stockholm finns även de blå och gröna.

De två nedersta har ERUF-logotyp.

Vill du låna någon av dem kontaktar du konferensservice.

Allmän Tillväxtverket Lila 1

Allmän Tillväxtverket Lila 2

Allmän Tillväxtverket Blå 3

Allmän Tillväxtverket Blå 4

Allmän Tillväxtverket Grön 5

Allmän Tillväxtverket Grön 6

Rullplansch blå med EU-logo

Rullplansch blå utan EU-logo

Rullplansch mack med EU-logo

Rullplansch lanthandel med EU-logo

Rullplansch matkasse

Rullplansch paket med EU-logo

Rullplansch med ERUF-logotyp 1

Rullplansch med ERUF-logotyp 2

Rullplansch engelsk 850 x 2150 mm

Rullplansch EEN

Rullplansch Enterprise Europe Network, engelsk

Tygvägg

Det finns en tygvägg framtagen som använts på ett event där det går att byta tyget för ett annat budskap. Själva stommen består av en ställning och spotlights. Storleken på väggen är 3 meter bred och 2,25 m hög.

Kontakta kommunikation@tillvaxtverket.se för mer information om leverantör och pris.