Tillväxtverket

Nyhetsbrev

Tillväxtverket ger ut ett minst sex nyhetsbrev per år med samlad information om pågående insatser och uppdrag.

Nyhetsbrevet har en bred målgrupp - olika näringslivsaktörer, regionalt utvecklingsansvariga, kommuner, departement, andra myndigheter och företagare. Syftet med nyhetsbrevet är att lyfta våra mest aktuella erbjudanden och sprida ny kunskap. Det kan handla om utlysningar, publikationer, digitala tjänster och kommande seminarier och evenemang.

Prenumerera på Tillväxtverkets nyhetsbrev

Här hittar du dom senaste nyhetsbreven. På sidan finns även möjlighet att anmäla sig som prenumerant.

Kontakt

Gabriella Lundin, Koordinator