Tillväxtverket

Nyheter och sociala kanaler

Vi informerar snabbt och korrekt och är så öppna som möjligt om vår verksamhet. Vi publicerar nyheter och pressmeddelanden på MyNewsdesk och gör dagligen inlägg i sociala kanaler.

Kontakt med media

På Tillväxtverket uttalar sig den medarbetare som bäst känner till ärendet eller verksamheten som journalister ställer frågor om. Om det gäller övergripande frågor om organisationen är det i första hand generaldirektören eller avdelningschefer som uttalar sig. Om du är osäker, rådgör med pressansvarig.

Du kan läsa mer om hur Tillväxtverket arbetar med medier i vår mediestrategi.

Pressmeddelanden och nyheter

Om du vill skicka ut ett pressmeddelande eller på andra sätt nå ut till medier, kontakta Susanne Daregård som är pressansvarig.

Om du har frågor eller behöver stöd i förberedelser inför en intervju kan den pressansvariga också vara till förfogande.

Sociala medier

Tillväxtverkets sociala kanaler ger oss möjlighet att på ett enkelt sätt nå våra prioriterade målgrupper, bidra med kunskap, interagera och berätta om nyttan med vår verksamhet.

Tillväxtverket finns i följande sociala kanaler:

Tillväxtverket använder sociala medier för att:

 • nå ut med nyheter
 • bidra med kunskap
 • omvärldsbevaka, fånga upp diskussioner och händelser som berör oss
 • interagera med våra målgrupper

Vill du kommunicera genom våra sociala kanaler? Ta kontakt med Alice Levén på kommunikation, eller med din ämneskommunikatör.

Riktlinjer för sociala medierPowerpoint

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet har en bred målgrupp - olika näringslivsaktörer, regionalt utvecklingsansvariga, kommuner, myndigheter och beslutsfattare.

Syftet med nyhetsbrevet är att lyfta våra mest aktuella erbjudanden och sprida ny kunskap. Det kan handla om utlysningar, publikationer, digitala tjänster och kommande seminarier och evenemang som det går att anmäla sig till.

Tillväxtverket ger ut ett nyhetsbrev i månaden med samlad information om pågående insatser och uppdrag.

Prenumerera på Tillväxtverkets nyhetsbrev

Här hittar du dom senaste nyhetsbreven. På sidan finns även möjlighet att anmäla sig som prenumerant.

Längst ner i nyhetsbrevet finns också möjlighet att avprenumerera.

Redaktör: Gabriella Lundin

Bloggen

Bloggen är en kanal för myndighetens åsikter, avsikter, insikter och utsikter och ger oss möjligheten att få ett friare sätt att uttrycka vårt arbete och våra erfarenheter från olika projekt och insatser.

Dina åsikter och insikter är viktiga och därför ser vi gärna att du och dina kollegor bidrar till bloggen!

Rutiner för nya blogginlägg

 • Ämnet styr vem som bloggar!
 • Bloggarna skriver inlägg i samråd med en ämneskommunikatör som sedan redigerar och godkänner
 • Förslag och idéer diskuteras på redaktionsmöten och i omvärldsbevakningsgruppen
 • Inläggen publiceras av ämneskommunikatörer
 • Antal inlägg per vecka flexibelt

Spridning av blogginlägg

 • Bloggen sprids i relevanta kanaler som identifieras av ämneskommunikatör och pressansvarig (se kanaler ovan)
 • Bloggansvarig sprider bloggen i sina nätverk

Vill du skriva ett blogginlägg? Kontakta en ämneskommunikatör

Kontakt

Susanne Daregård, pressansvarig
Anknytning: 9215 sms: 070-601 92 15

Alice Levén, ansvarig för sociala kanaler
Sms: 072-204 19 17