Tillväxtverket

Beställa konsulttjänster

Som komplement till kommunikatörernas egna kommunikationsarbete har vi upphandlade byråer. När du vill göra ett avrop - kontakta alltid en kommunikatör för att diskutera ditt behov av konsulttjänster och få råd kring avropet.                 

Tillväxtverket har avtal inom följande områden:

De flesta ramtavtal för konsulter finns på e-avroplänk till annan webbplats.

Strategisk kommunikationsrådgivning
För strategisk kommunikationsrådgivning exempelvis avancerade målgruppsanalyser, kommunikationsstrategier och budskapsträning har vi upphandlat Gullers grupp.
Kontakt: Gabriella Lundin

Reklambyråtjänster 
Tillväxtverkets upphandlade reklambyrå heter Ruth. De hjälper dig med att skapa  enklare informationsprodukter eller med mer kreativa kommunikationskoncept.
Läs mer om avtalet och hur du gör beställninglänk till annan webbplats. Där finns också mall för att göra en bra brief till leverantören. Ovana beställare kontaktar alltid kommunikationsavdelningen innan avrop.
Kontakt: Jenny Weimerbo

Produktion och spridning av content 
Innehåll med mottagarnas intressen i fokus, ofta producerat med det journalistiska arbetssättet – i alla relevanta kanaler. Upphandlad byrå är Care of Haus. 
Kontakt: Susanne Daregård

Livesändning

Vi har avtal med WestramU för dokumentation av möten, seminarier och konferenser som sänds live på webben, On Demand streaming och/eller i en redigerad version.

Läs mer om avtalet och hur du gör beställning
Kontakt: Monica Nielsen

Exponering
Leverantör finns för framtagning av koncept och produktion av mässor och liknande, samt snabba produktioner av quickscreens, skyltar, affischer med mera.
Kontakt: Jenny Weimerbo / Anders Nygren

Språkvård                                                                                                  
Vi har ramavtal med Expressiva AB för sedvanliga språkvårdstjänster. I dessa ingår till exempel korrekturläsning och redigering med olika ambitionsnivåer samt individuell handledning och kurser. Läs mer på e-avrop.se/tillvaxtverket.
Kontakt: Birgitta Rohdin

Tryck
Vi har ett leveransavtal på det statliga ramavtalet. Se Publikationer.
Kontakt: Jenny Weimerbo

Webb
Ramavtal uppdelat på två områden: webbdesign och webbproduktion.
Kontakt: Monica Nielsen

Pressrum och mediabevakning
Tre leverantörer stöder oss med mediebevakning och pressmeddelandetjänster.
Kontakt: Susanne Daregård

Vid behov avropar vi från följande statliga ramavtal:

Översättningar                                                                                                                            Se vägledning och beställningsblankett nedan. För avrop från detta avtal behöver du bara kontakta Kommunikation om du har frågor eller synpunkter. Kontakt: Annika Friberg

Vägledning för TillväxtverketPDF

Beställningsblankett, språkområde EngelskaWord

Vi avropar även från följande statliga ramavtal:

  • Profilprodukter.
  • Annonsförmedling.
  • E-förvaltningsstödjande tjänster.

Vanliga upphandlingsregler i övrigt

För kommunikationstjänster utan ramavtal (eget eller statligt) gäller de vanliga reglerna för upphandling. Har du behov av konsulttjänster inom ett sådant område, kontakta alltid Kommunikation!

Kontakt

Kommunikationsavdelningen ansvarar för Tillväxtverkets avtal inom kommunikationsområdet, inklusive språkvård och översättningar.

kommunikation@tillvaxtverket.se