Tillväxtverket

Kommunikations­planera

Checklistan nedan ger dig vägledning i vad du behöver fundera över när du ska planera kommunikation kring en verksamhet, program eller projekt. Använd frågorna för att tänka igenom vad du vill uppnå.

På kommunikationsenheten finns specialister som kan ge råd vid kommunikationsplanering. Se lista med ämneskommunikatörer.

Tillväxtverket har också upphandlade byråer som du kan avropa från för att köpa kommunikationstjänster som strategisk rådgivning, informationsprodukter och journalistiska texter.

Här nedan hittar du också vårt verktyg för inkluderande kommunikation. Det ska vi använda för att nå ut på ett normmedvetet sätt till fler målgrupper.

För att lyckas i din kommunikation behöver du:

 • Först veta VARFÖR du vill kommunicera (alltså ha en genomtänkt idé om vad du vill uppnå) och VEM du vill kommunicera med.
 • Sen kan du välja VAD, HUR, VAR och NÄR du ska kommunicera.

Checklista för kommunikationsplanering

Nuläge

Vilken är bakgrunden till insatsen? 

Verksamhetsmål och syfte

Vad vill vi uppnå med kommunikationen?

Målgrupp

Vem/vilka ska vi kommunicera med?

Kommunikationsmål

Vad vill vi att mottagarna ska kunna, tycka eller göra?

Strategi

Hur ska vi göra för att lyckas med kommunikationen?

Budskap

Vad vill vi säga? Vad kan vara till nytta för målgruppen?

Kanaler

Vilka kanaler ska vi använda? Var finns de vi vill kommunicera med?

Intern förankring och samordning

Hur ska vi kommunicera internt om insatsen?

Aktivitets- och tidsplan

Vad ska göras när, hur och av vem?

Uppföljning och utvärdering

Hur vet vi att vi lyckats?

OBS! Ta kontakt med din ämneskommunikatör om du vill göra en kommunikationsplan.

Konsulttjänster inom kommunikation

Som komplement till kommunikatörernas kommunikationsarbete har vi upphandlade byråer. När du vill köpa en kommunikationstjänst - kontakta alltid en kommunikatör för att diskutera ditt behov av konsulttjänst. 

De flesta ramtavtal för konsulter finns på e-avroplänk till annan webbplats.

Strategisk kommunikationsrådgivning
För strategisk kommunikationsrådgivning exempelvis övergripande målgruppsanalyser och kommunikationsstrategier samt budskapsträning har vi upphandlat Gullers grupp.
Kontakt: Gabriella Lundin

Kreativ kommunkation och produktion                                                         

Till Blomquist Communication vänder vi oss när vi vill utveckla vår kreativa kommunikation för att nå våra mål, men också när vi vill producera material för olika kanaler utifrån givna ramar. Avropsinformation finns i e-avrop och briefmallar finns i mappen Kommunikation i Word. Kontakt: Annika Friberg

Livesändning
Vi har avtal med WestramU för dokumentation av möten, seminarier och konferenser som sänds live på webben, On Demand streaming och/eller i en redigerad version.
Läs mer om livesändning här
Kontakt: Malin Osterman Hallare

Exponering

Vi har avtal med Workman Event AB för framtagning av koncept och produktion till mässor och återkommande evenemang. Här kan du till exempel få hjälp med produktion och montering av mässmontrar och annat exponeringsmaterial såsom rollups, vepor och profilmaterial – om detta ingår i en större mässa eller återkommande evenemang.

Avtalsansvarig; Sofia Litsander

OBS! Andra, enstaka exponeringsprodukter avropar vi från avtalet för kreativ kommunikation och produktion.

Webb
Ramavtal uppdelat på två områden: webbdesign och webbproduktion.
Kontakt: Monica Nielsen

Pressrum och mediabevakning
Tre leverantörer stöder oss med mediebevakning och pressmeddelandetjänster.
Kontakt: Susanne Daregård

Vid behov avropar vi från följande statliga ramavtal

Tryck
E-print för tryck i allmänhet och Danagård för kontorstryck (visitkort, kuvert)
Kontakt: Jenny Franzén

Översättningar                                                                                                                           
Se checklista, vägledning för avrop och beställningsblankett nedan. För avrop från detta avtal behöver du bara kontakta Kommunikation om du har frågor eller synpunkter.
Kontakt: Annika Friberg

Checklista inför översättning
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Vägledning för TillväxtverketPDF

Beställningsblankett, språkområde EngelskaWord
PDF

Länk till avropa.se - översättningstjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Språkvård
Från det statliga ramavtalet för språkvårdstjänster kan du exempelvis avropa korrekturläsning eller redigering med olika ambitionsnivåer.
Kontakt: Cecilia Bertilsson

Vi avropar även från följande statliga ramavtal:

 • Profilprodukter.
 • Annonsförmedling.
 • E-förvaltningsstödjande tjänster.

För kommunikationstjänster utan ramavtal (eget eller statligt) gäller de vanliga reglerna för upphandling. Har du behov av konsulttjänster inom ett sådant område, kontakta alltid Kommunikation!

Ämneskommunikatörer

Kommunikatörerna har ansvar för olika ämnen och områden. Kontakta ansvarig kommunikatör om du behöver hjälp med kommunikationsfrågor.

På kommunikationsavdelningen finns även specialister inom webb, bild och film och sociala medier. Webbgruppen når du via EasIT.

Våra ämneskommunikatörer‌

Ämne

Kommunikatör

Digitalisering

Alice Levén

Landsbygdsfrågor, Regional kapacitet, Företagsstöd

Cecilia Bertilsson

Regional kapacitet

Sara Strandqvist

Kompetensförsörning, Kunskap och statistik

Carin Carltoft

Internationalisering, Hållbarhet, Mångfald

Malin Hallare

Socialt företagande, socialt entreprenörskap

Annamia Olvmyr

EU-programmen, Fondsamordning

Lina Lindbäck

Förenkling

Gabriella Lundin

Turism och besöksnäringen samt smart industri

Sanna Berg


Kommunicera resultat

1. Identifiera resultat

Börja fundera på vad du vill berätta, för vem och varför, inte på hur det ska presenteras.

 • Vad vill du lyfta och varför?
 • Vem önskar vi ska ta del av resultaten?
 • Vad är av intresse för dem?

Tänk resultat tidigt, helst redan vid uppstart av en verksamhet.

 • Vilka siffror behövs, och hur ska vi samla in dem?
 • Krävs det att vi följer satsningen under längre tid?
 • Behövs mål och indikatorer? Enkäter?

Att tydliggöra vilket resultat vi önskar, kan påverka utformningen av insatsen.

2. Samla in resultat

Resultat finns överallt! Exempelvis i undersökningar, statistik, projektuppföljning.

3. Paketera och sprid resultat

Utgå ifrån sammanhanget. Kommunicera utmaningen eller behovet:

 • Varför är resultatet viktigt? Vad är samhällsnyttan?
 • Varför genomfördes satsningen?
 • Vad vill vi uppnå på sikt?

Förpacka, i form av artiklar, foton, filmer, infografer, pressinformation och så vidare.

Kanaler
Kombinera flera kanaler (interna och externa). Kom ihåg andra aktörers befintliga kanaler.

Följ upp

Följ upp hur informationen tagits emot och använts, för att bedöma effekten och om det var ekonomiskt och effektivt.

 • Hur många har tagit del av informationen? (Exempelvis klickat på länk, laddat ner en publikation, sett en film…)
 • Hur upplever mottagarna innehållet? (Exempelvis genom enkel enkät)
 • Har mottagare spridit det vidare? (Exempelvis delat i sociala medier)
  Eller har de gjort något annat som vi önskat?

Guide till inkluderande kommunikation

Allt vi gör kommunicerar! Vi använder till exempel ord, bilder, illustrationer, symboler, ljud, kroppshållning, blickar, ansiktsuttryck och konkreta handlingar. Vårt sätt att kommunicera är avgörande för om människor ska känna sig inkluderade och välkomna eller exkluderade och osynliga.

I den här guiden finns några handfasta råd om hur du kan tänka för att fler ska känna sig tilltalade av det du vill förmedla. Välkommen att ta del av dessa tips för att inkludera fler i din kommunikation!

Guiden består av sex övergripande steg. Vid varje steg finns en fråga och en uppmaning. De sex stegen är: Idéfas, text&bild, beställa, granska och utvärdera

Bild på sidan 2 i guiden som visar vilka steg som ingår. Allt innehåll finns även i text på den här webbsidan!

Här finns guiden som klickbar pdf.PDF Allt textinnehåll i pdf:en finns även här nedan.

Idéfas - Vem, vad, hur?

 • Fråga: Vem vill du nå?
 • Uppmaning: Inkludera fler!

Vem?

 1. Vem vill ni nå? Varför just den målgruppen? Finns det några grupper ni inte ens tänkt på?
 2. Förknippas branschen med entreprenörer av specifikt kön, ålder, bakgrund, bransch, företagsform eller geografisk plats?
 3. Utmana bilden av vem som är normen för företagare. Utmana normer kring kön, ålder, bakgrund, bransch, företagsform och geografi. Använd även gärna listan med diskrimineringsgrunderna för att hitta variationer utöver stereotyperna (se länk nedan).

Vad?

 1. Vad vill ni säga?
 2. Vad är syftet med kommunikationen?
 3. Vad ska mottagaren känna, tycka och göra?

Hur?

 1. Hur ska kommunikationen gå till? Hur når ni fram till så många som möjligt i målgruppen?
 2. Hur fungerar budskapet i olika kanaler?
 3. Hur har ni gjort tidigare och hur har det gått? Vad har vi inte testat?

Inspiration och exempel

Schyst Företagsrådgivninglänk till annan webbplats - Region Värmland

De sju diskrimineringsgrundernalänk till annan webbplats - Diskrimineringsombudsmannen

Text & bild - Välj vinkel

Fråga: Vem syns och hörs?
Uppmaning: Variera!

Vem?

 1. Vem är aktiv och vem är passiv? Vem porträtteras i maktposition?
 2. Omnämns alla på samma sätt, till exempel genom för och efter namn eller enbart förnamn?
 3. Vem syns eller hörs INTE? Tänk på kön, ålder, bakgrund, bransch, företagsform och geografi för att upptäcka osynliga potentiella målgrupper.

Vad?

 1. Vem är aktiv och vem är passiv? Vem porträtteras i maktposition?
 2. Omnämns alla på samma sätt, till exempel genom för och efternamn eller enbart förnamn?
 3. Vem syns eller hörs INTE? Tänk på kön, ålder, bakgrund, bransch, företagsform och geografi för att upptäcka osynliga potentiella målgrupper.

Hur?

 1. Tillgänglighetsanpassa kommunikationen genom till exempel syntolkning och klarspråk. Då når du fler!
 2. Får människor från underrepresenterade grupper representera något annat än just den gruppen? Alltså vara en “vanlig” entreprenör?
 3. Tänk representation över tid istället för att försöka få in allt på en gång. Det skapar trovärdighet!

Inspiration och exempel

Bilder som förändrar världenlänk till annan webbplats - Gävle Kommun
Öppna upp!länk till annan webbplats - Tillväxtverket

Beställa - Involvera leverantören

Fråga: Kan din leverantör tillräckligt mycket om jämlikhet?
Uppmaning: Ställ krav på att kompetensen ska finnas!

Vem?

 1. Vem eller vilka grupper ska materialet representera?
 2. Har vi gett förslag på vilka människor eller grupper vi gärna ser mer av i det beställda materialet?
 3. Gör en prioriteringslista så att leverantören vet vad den ska lägga mest kraft på att leverera.

Vad?

 1. Vilken kunskap har leverantören gällande inkluderande kommunikation?
 2. Vad behöver leverantören veta? Hen kan inte förväntas läsa mellan raderna.
 3. Var tydlig i beställningen, beskriv både vad du vill ha och vad du inte vill ha.

Hur?

 1. Låt gärna leverantören ta del av denna guide och andra riktlinjer för inkluderande kommunikation.!
 2. Upprätta gärna en beställningsmall för inkludering så att de viktigaste sakerna alltid förmedlas.
 3. Anpassa beställningsmallen för varje unik beställning med specifika önskemål för det aktuella materialet.

Inspiration och exempel

Checklista för inkluderande kommunikationlänk till annan webbplats - Region Jönköpings Län

Skrivhjälp för jämlik textlänk till annan webbplats - Jämställ.nu

Granska - Motivera och testa

Fråga: Kan vi motivera våra val av bild och text?

Uppmaning: Testa på kollegor eller målgruppen!

Vem?

 1. Låt alltid flera kollegor titta på materialet innan publicering.
 2. Kontakta gärna representanter från målgruppen! Till exempel via olika intresseorganisationer.
 3. Att upprätta referensgrupper att testa materialet på är också en bra idé.

Vad?

 1. Kan vi motivera valen vi gjort ifall frågor om inkludering uppkommer?
 2. Är materialet tillgänglighetsanpassat på ett relevant sätt?
 3. Använder vi de kanaler som fungerar bäst för mottagarna?

Hur?

 1. Titta på det färdiga materialet med olika “glasögon” - hur kan det uppfattas beroende av kön, ålder, bakgrund, bransch, företagsform och geografi?
 2. Var uppmärksam på att rubriker, bild, text och rörlig bild kompletterar varandra gällande inkludering. Bidrar materialet till att förstärka upplevelsen av oss som en inkluderande organisation?
 3. Titta gärna även på angränsande texter/bilder, alltså den kontext i vilket materialet publiceras. Vilket intryck ger materialet?

Inspiration och exempel

Intersektionell syntolkning som metodlänk till annan webbplats - Region Jönköpings Län

Alla ska med: En guide till jämställd kommunikationlänk till annan webbplats - Länsstyrelsen Skåne

Utvärdera - Hur gick det?

Fråga: Hur reagerade målgruppen?

Uppmaning: Fråga användaren!

Vem?

 1. Hur reagerade målgruppen på materialet vi skapade? Kände de sig inkluderade?
 2. Blev reaktionerna annorlunda än ni tänkt er?
 3. Lyssna på målgruppen! De kommer guida er.

Vad?

 1. Fick ni det ni beställde gällande inkludering?
 2. Var beställningen tydlig eller fanns det oklarheter?
 3. Uppdatera gärna beställningsmallen utifrån era erfarenheter

Hur?

 1. Uppnådde ni era mål gällande inkludering? Blev det som ni tänkt er? Borde ni gjort något annorlunda?
 2. Känns det svårt? Ta hjälp av inkluderingsexperter!
 3. Lär längs vägen - ta med lärdomarna in i nästa kampanj!

Inspiration och exempel

Att synas på lika villkor länk till annan webbplats- Region Kronoberg
Schyst Kommunikationlänk till annan webbplats - Region Värmland

Utveckla - Vad gör vi nu?

Fråga: Är vi nöjda?
Uppmaning: Om inte - ta reda på varför och utveckla!

Vem?

 1. Nådde vi fram till representanter från den önskade målgruppen? Utmanade vi normerna för företagare inom målgruppen?
 2. Vilka inkluderades och vilka exkluderades i materialet? Överensstämmer detta med vårt mål för kommunikationen?
 3. Vilka valdes bort? Kan vi inkludera fler nästa gång?

Vad?

 1. Vad är vi nöjda med?
 2. Vad kan vi utveckla?
 3. Vad behöver vi för att kommunicera ännu mer inkluderande nästa gång?

Hur?

 1. Trovärdighet: För att bli betraktad som en inkluderande organisation krävs långsiktighet! Ta med resultatet in i nästa kampanj och ge inte upp!
 2. Variation: Nästa gång vi riktar oss till denna bransch kan vi ha ett annat fokus och testa ett annat inkluderande perspektiv.
 3. Mångfald: Saknades något perspektiv i arbetsgruppen? Finns det möjlighet att sätta samman en grupp med mer mångfald?

Inspiration och exempel

Så gör du: Jämställd kommunikationlänk till annan webbplats - Nationella sekretariatet för Genusforskning
Så gör du: Jämställt bemötandelänk till annan webbplats - Nationella sekretariatet för Genusforskning

Seminarium om inkluderande kommunikation

Ta del av seminarium om inkluderande kommunikation från Järvaveckan 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster