Tillväxtverket

Kommunikations­planera

Checklistan nedan ger dig vägledning i vad du behöver fundera över när du ska planera kommunikation kring en verksamhet, program eller projekt. Använd frågorna för att tänka igenom vad du vill uppnå.

På kommunikationsenheten finns specialister som kan ge råd vid kommunikationsplanering. Se lista med ämneskommunikatörer och kontaktpersoner

Tillväxtverket har också upphandlade byråer som du kan avropa från för att köpa kommunikationstjänster som strategisk rådgivning, informationsprodukter och journalistiska texter.

Här nedan hittar du också vårt verktyg för inkluderande kommunikation. Det ska vi använda för att nå ut på ett normmedvetet sätt till fler målgrupper.

För att lyckas i din kommunikation behöver du:

 • Först veta VARFÖR du vill kommunicera (alltså ha en genomtänkt idé om vad du vill uppnå) och VEM du vill kommunicera med.
 • Sen kan du välja VAD, HUR, VAR och NÄR du ska kommunicera.

Checklista för kommunikationsplanering

Nuläge

Vilken är bakgrunden till insatsen? 

Verksamhetsmål och syfte

Vad vill vi uppnå med kommunikationen?

Målgrupp

Vem/vilka ska vi kommunicera med?

Kommunikationsmål

Vad vill vi att mottagarna ska kunna, tycka eller göra?

Strategi

Hur ska vi göra för att lyckas med kommunikationen?

Budskap

Vad vill vi säga? Vad kan vara till nytta för målgruppen?

Kanaler

Vilka kanaler ska vi använda? Var finns de vi vill kommunicera med?

Intern förankring och samordning

Hur ska vi kommunicera internt om insatsen?

Aktivitets- och tidsplan

Vad ska göras när, hur och av vem?

Uppföljning och utvärdering

Hur vet vi att vi lyckats?

OBS! Ta kontakt med din ämneskommunikatör om du vill göra en kommunikationsplan.

Ämneskommunikatörer och kontaktpersoner

Ämneskommunikatörerna ansvar för olika ämnen och områden. Se lista nedan. Kontakta ansvarig kommunikatör om du behöver hjälp med kommunikationsfrågor.

För avdelningar som stödjer sakavdelningarna finns istället kontaktpersoner som en väg in till kommunikationsenheten. Se lista nedan.

På kommunikationsenheten finns även specialister inom webb, bild, film och sociala medier. Webbgruppen når du via EasIT.

Våra ämneskommunikatörer‌

Ämne

Kommunikatör

Digitalisering

Alice Levén

Landsbygdsfrågor, Regional kapacitet

Cecilia Bertilsson

Regional kapacitet

Sara Strandqvist

Kompetensförsörning

Carin Carltoft

Hållbarhet, Mångfald

Malin Hallare

Socialt företagande, socialt entreprenörskap

Annamia Olvmyr

EU-programmen, Fondsamordning

Lina Lindbäck

Förenkling, export

Gabriella Lundin

Turism och besöksnäringen, Smart industri

Sanna Berg

V‌åra kontaktpersoner

Organisatorisk enhet

Kontaktperson

GD-stab

Jenny Weimerbo

Utvecklingsresan: Gabriella Flodén

HR

Annika Friberg

Arbetsgivarkommunikation: Alice Levén

Ekonomi

Gabriella Flodén

Intern service

Annika Friberg

Digital arbetsplats: Gabriella Flodén

Juridik

Annika Friberg

Verksamhetsstöd

Gabriella Flodén

Granskning

Niklas Kjellberg

IT

Gabriella Flodén

Analys

Carin Carltoft

Uppföljning och utvärdering

Carin Carltoft


Konsulttjänster inom kommunikation

Som komplement till kommunikatörernas kommunikationsarbete har vi upphandlade byråer. När du vill köpa en kommunikationstjänst - kontakta alltid en kommunikatör för att diskutera ditt behov av konsulttjänst. 

De flesta ramtavtal för konsulter finns på e-avrop.

Strategisk kommunikationsrådgivning
För strategisk kommunikationsrådgivning exempelvis övergripande målgruppsanalyser och kommunikationsstrategier samt budskapsträning har vi upphandlat Gullers grupp.
Kontakt: Gabriella Lundin

Kreativ kommunkation och produktion                                                         
Till Blomquist Communication vänder vi oss när vi vill utveckla vår kreativa kommunikation för att nå våra mål, men också när vi vill producera material för olika kanaler utifrån givna ramar. Avropsinformation finns i e-avrop och briefmallar finns i mappen Kommunikation i Word. Kontakt: Annika Friberg

Livesändning
Vi har avtal med WestramU för dokumentation av möten, seminarier och konferenser som sänds live på webben, On Demand streaming och/eller i en redigerad version.
Läs mer om livesändning här
Kontakt: Malin Osterman Hallare

Exponering
Vi har avtal med Workman Event AB för framtagning av koncept och produktion till mässor och återkommande evenemang. Här kan du till exempel få hjälp med produktion och montering av mässmontrar och annat exponeringsmaterial såsom rollups, vepor och profilmaterial – om detta ingår i en större mässa eller återkommande evenemang.

Avtalsansvarig: Nathalie Parkvall

OBS! Andra, enstaka exponeringsprodukter avropar vi från avtalet för kreativ kommunikation och produktion.

Webb
Ramavtal uppdelat på två områden: webbdesign och webbproduktion.
Kontakt: Monica Nielsen

Pressrum och mediabevakning
Tre leverantörer stöder oss med mediebevakning och pressmeddelandetjänster.
Kontakt: Niklas Kjellberg

Vid behov avropar vi från följande statliga ramavtal

Tryck
E-print för tryck i allmänhet och Danagård för kontorstryck (visitkort, kuvert)
Kontakt: Jenny Franzén

Översättningar                                                                                                                           
Se checklista, vägledning för avrop och beställningsblankett nedan. För avrop från detta avtal behöver du bara kontakta Kommunikation om du har frågor eller synpunkter.
Kontakt: Annika Friberg

Checklista inför översättning
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Vägledning för TillväxtverketPDF

Beställningsblankett, språkområde EngelskaWord
PDF

Länk till avropa.se - översättningstjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Språkvård
Från det statliga ramavtalet för språkvårdstjänster kan du exempelvis avropa korrekturläsning eller redigering med olika ambitionsnivåer.
Kontakt: Cecilia Bertilsson

Vi avropar även från följande statliga ramavtal:

 • Profilprodukter.
 • Annonsförmedling.
 • E-förvaltningsstödjande tjänster.

För kommunikationstjänster utan ramavtal (eget eller statligt) gäller de vanliga reglerna för upphandling. Har du behov av konsulttjänster inom ett sådant område, kontakta alltid Kommunikation!

Kommunicera resultat

1. Identifiera resultat

Börja fundera på vad du vill berätta, för vem och varför, inte på hur det ska presenteras.

 • Vad vill du lyfta och varför?
 • Vem önskar vi ska ta del av resultaten?
 • Vad är av intresse för dem?

Tänk resultat tidigt, helst redan vid uppstart av en verksamhet.

 • Vilka siffror behövs, och hur ska vi samla in dem?
 • Krävs det att vi följer satsningen under längre tid?
 • Behövs mål och indikatorer? Enkäter?

Att tydliggöra vilket resultat vi önskar, kan påverka utformningen av insatsen.

2. Samla in resultat

Resultat finns överallt! Exempelvis i undersökningar, statistik, projektuppföljning.

3. Paketera och sprid resultat

Utgå ifrån sammanhanget. Kommunicera utmaningen eller behovet:

 • Varför är resultatet viktigt? Vad är samhällsnyttan?
 • Varför genomfördes satsningen?
 • Vad vill vi uppnå på sikt?

Förpacka, i form av artiklar, foton, filmer, infografer, pressinformation och så vidare.

Kanaler
Kombinera flera kanaler (interna och externa). Kom ihåg andra aktörers befintliga kanaler.

Följ upp
Följ upp hur informationen tagits emot och använts, för att bedöma effekten och om det var ekonomiskt och effektivt.

 • Hur många har tagit del av informationen? (Exempelvis klickat på länk, laddat ner en publikation, sett en film…)
 • Hur upplever mottagarna innehållet? (Exempelvis genom enkel enkät)
 • Har mottagare spridit det vidare? (Exempelvis delat i sociala medier)
  Eller har de gjort något annat som vi önskat?

Guide till inkluderande kommunikation

Allt vi gör kommunicerar! Vi använder till exempel ord, bilder, illustrationer, symboler, ljud, kroppshållning, blickar, ansiktsuttryck och konkreta handlingar. Vårt sätt att kommunicera är avgörande för om människor ska känna sig inkluderade och välkomna eller exkluderade och osynliga.

I den här guiden finns några handfasta råd om hur du kan tänka för att fler ska känna sig tilltalade av det du vill förmedla. Välkommen att ta del av dessa tips för att inkludera fler i din kommunikation!

Guiden består av sex övergripande steg. Vid varje steg finns en fråga och en uppmaning. De sex stegen är: Idéfas, Text & bild, Beställa, Granska, Utvärdera och Utveckla.

Bild på sidan 2 i guiden som visar vilka steg som ingår. Allt innehåll finns även i text, gå till länken "Här kan du se guiden som webbsidor".

Underlag till talare

Gd och andra talespersoner behöver ofta ha ett underlag när de ska företräda Tillväxtverket vid externa arrangemang av olika slag.

Om du får i uppgift att ta fram ett sådant underlag ska du utgå från en mall. Mallen heter ”Budskapsunderlag vid externa arrangemang” och ligger i mappen Kommunikation i Word.

Gör så här:

 • Fyll i mallen.
 • Stäm av innehållet med relevant ämneskommunikatör. Se rubriken Ämneskommunikatörer ovan.
 • Stäm av innehållet med GD-stab genom att skicka den till Klas Rabe.
 • Gå igenom den färdiga mallen med den person som ska företräda Tillväxtverket.

Underlag till gd

Om det är gd som ska använda mallen så ska du och din chef gå igenom den med henne på en veckoberedning. Läs om detta på sidan Veckoberedning med gd.

Gå till sidan Veckoberedning med gd